Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizacje zamówienia „Ratunkowe prace konserwatorskie unikatowych elementów XVIII wiecznego wystroju prezbiterium XVII wiecznego kościoła pw. Św. Trójcy w Zaklikowie” realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zapytanie ofertowe
Spis załączników:
Załącznik nr 1 Program prac autorstwa mgr Rolanda Róg
Załącznik nr 2 Decyzja

Załącznik nr 3 Wykaz usług
Załącznik nr 4 Wykaz osób
Załącznik nr 5 Wykaz potencjału technicznego
Załącznik nr 6 Formularz Oferty
Załącznik nr 7 Wzór umowy
Załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy