Obsada personalna

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz – Ks. kan. dr Michał Mierzwa (od 2017 r.)
Wikariusz – Ks. mgr Marek Olszewski (od 2023 r. )
Wikariusz – Ks. mgr lic. Paweł Marek (od 2023 r. )
Emeryt – Ks. kan. Henryk Krzyżanowski (od 2017 r.)
Rezydent – Ks. mgr Eugeniusz Kozłowski