Błogosławieństwo wina

Błogosławieństwo wina odbywa się w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty (27 grudnia).