I Komunia Święta

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6, 51)

Uroczystość I Komunii Święta jest doskonałą okazją do pogłębienia wiary chrześcijańskiej i zaangażowania w życie Parafii dziecka, które przyjmuje ten sakrament, ale także jego rodziców i rodziców chrzestnych oraz całej rodziny. Dlatego tak istotne jest rodzinne przygotowanie do tego ważnego dnia. Staramy się w tym pomóc poprzez całoroczną formację dzieci oraz ich rodzin. Dobrym owocem przyjęcia I Komunii Świętej jest wstąpienie dziecka do wybranej grupy parafialnej.

 

Pierwsza Komunia Święta w Parafii pw. św. Anny w Zaklikowie

Informacje dla Rodziców:

 

 • Uroczystość I Komunii Świętej odbywa się w ostatnią niedzielę maja  (27 maja) podczas Mszy świętej o godz. 9.00 UWAGA! Od roku 2019 I Komunia Święta będzie odbywać się w drugą niedzielą maja o godz. 10.30.

 • Uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej odbywa się  w przedostatnią niedzielę maja     (20 maja) podczas Mszy świętej o godz. 9.00. UWAGA! Od roku 2019 Rocznica I Komunii Świętej będzie odbywać się w trzecią niedzielę maja o godz. 10.30.

 • Za przygotowanie dzieci z Parafii do uroczystości I Komunii Świętej odpowiada Ks. Kamil i z nim należy konsultować wszystkie sprawy związane z tą uroczystością.

 • Każda klasa posiada po jednym przedstawicielu z grona rodziców.

 • Liturgię Pierwszokomunijną przygotowują rodzice – dzieci w tym wyjątkowym dniu skupiają się na głębokim przeżyciu Eucharystii, przyjęciu Ciała Chrystusa i śpiewie. Każde dziecko będzie zaangażowane w liturgię Białego Tygodnia.

 • Kamerzysta, fotograf, wystrój kościoła oraz stroje (sukienki i komże – takie same jak podczas ubiegłorocznej I Komunii Św.) – są w gestii rodziców, ale  po konsultacji  z ks. Kamilem – te sprawy zostają uzgodnione do końca października.

 • Rodzice, którzy wyrażają chęć, aby ich dziecko przystąpiło do I Komunii Świętej w naszej Parafii, zobowiązują się:

– w każdą niedzielę (w miarę możliwości na Mszy św. dla dzieci o godz. 11.00) i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem w Eucharystii,

– w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w:

nabożeństwach różańcowych (październik, pon.-sb. o godz. 17.30, niedziela o godz. 16.30),

Roratach (Adwent, pon.-sb. o godz. 6.30),

Drodze Krzyżowej (Wielki Post, czwartek o godz. 16.30),

nabożeństwach majowych (pon.-sb. o godz. 17.30, niedziela o godz. 16.30),

– pomagać dziecku w nauce obowiązującego materiału z Katechizmu,

– systematycznie brać udział w comiesięcznych spotkaniach organizacyjno – formacyjnych,

– wspierać dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,

– współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do I Komunii Świętej,

 • Msze święte niedzielne z kazaniem dla dzieci i rodziców – niedziela, godz. 11.00:

Każde dziecko specjalne karteczki “Ziarno” z Mszy św. niedzielnych.

Liturgię przygotowują dzieci I-komunijne wraz z rodzicami – 3 rodziny każdej niedzieli

(katecheta na bieżąco wyznacza osoby, przychodzą one do kościoła o godz. 10.45):

– rodzice: I czytanie, modlitwa powszechna, procesja z darami,

– dzieci: II czytanie, psalm, modlitwa powszechna, procesja z darami.

I niedziela miesiąca – Msza święta z adoracją Najświętszego Sakramentu dla dzieci.

II-IV (V) niedziela miesiąca – Msza święta z kazaniem dla dzieci i rodziców.

 • W każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy świętej dla dzieci o godz. 11.00 w kościele odbywa się półgodzinne spotkanie organizacyjno-formacyjne dla rodziców (informacja o materiale, który w danym miesiącu mają przyswoić dzieci, sprawy bieżące, katecheza).

 • Złożenie Deklaracji Rodziców oraz poświęcenie i wręczenie przez mamy różańców – 1 października.

 • Poświęcenie i wręczenie przez ojców medalików (własnych) – niedziela po 8 grudnia.

 • Poświęcenie i wręczenie modlitewników.

 • W przypadku, gdy dziecko zostało ochrzczone poza naszą parafią, należy do końca września dostarczyć „Świadectwo chrztu”.

 

Odpowiedzialni za przygotowanie dzieci klas 3 SP do I Komunii Świętej:

Ks. Katecheta Kamil Dziurdź

Pani Katechetka Izabela Spyra