Małżeństwo

Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela … (Mt 19, 6)

Sakramentalne Małżeństwo jest miejscem i sposobem wzajemnego uświęcania się i pomagania w drodze do Boga.

– Sakrament małżeństwa w naszej Parafii mogą zawrzeć osoby faktycznie zamieszkałe na jej terenie przynajmniej od 6 miesięcy (zameldowanie nie ma tu znaczenia, liczy się fakt zamieszkania),                                                                                                                                                     – Pary spoza Parafii muszą mieć zgodę swojego Proboszcza,                                                             – Narzeczeni mieszkający za granicą, wszelkie formalności dopełniają tam, gdzie mieszkają i uczęszczają do kościoła, zaś w naszej Parafii, po wcześniejszym ustaleniu terminu, sprawowana jest tylko sama ceremonia sakramentu małżeństwa.

 

Krok 1. Rezerwacja terminu ślubu

Narzeczeni czynią to około jeden rok przed ślubem. Przychodzą we dwoje lub jedno z Narzeczonych. Z reguły ksiądz pyta wtedy o to, czy jest się bierzmowanym i czy ma się ukończony kurs przedmałżeński. Jeżeli nie – należy to niezwłocznie uzupełnić. W razie rezygnacji ze ślubu lub chęci zmiany terminu należy powiadomić kancelarię parafialną.

 

Krok 2. Trzy miesiące przed ślubem

Narzeczeni przychodzą do kancelarii i umawiają się na spotkanie celem spisania protokołu przedślubnego.

Kto ma się zgłosić?

Obydwoje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej. Jedna i druga strona musi złożyć oświadczenie o dobrowolności i osobistej decyzji zawarcia małżeństwa. Nie może tego zrobić za nią ktoś inny.

 

Krok 3. Spisanie protokołu przedślubnego (ok. 3 miesiące przed ślubem)

Narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:

– Świadectwo chrztu – z Parafii, gdzie zostali ochrzczeni (świadectwo Chrztu jest ważne 3 miesiące),

– Świadectwo Bierzmowania – jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o sakramencie bierzmowania, należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie o bierzmowaniu z Parafii, gdzie miało ono miejsce,

Ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii,

– Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzające brak okoliczności przeciwnych do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważne 3 miesiące),

Dowody osobiste,

– Dane świadków – imię, nazwisko, rok urodzenia, dokładny adres zamieszkania,

– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego – trzy nauki

w naszej Parafii odpowiedzialna jest za to Pani Sylwia Szabat (kom. 783 484 297),

wdowcy – akt zgonu współmałżonka z USC.

Ważne:

– Po spisaniu protokołu wypisywane są tzw. Zapowiedzi. W naszej Parafii są one czytane podczas Mszy świętej niedzielnej o godz. 11.00 (dwie lub trzy niedziele z rzędu). Osoba spoza Parafii otrzymuje je dodatkowo w formie wypełnionej kartki i zanosi do swojej Parafii. Po ich wygłoszeniu dostarcza tę kartkę z potwierdzeniem miejscowego Proboszcza z powrotem do naszej kancelarii parafialnej,

– Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi. Pierwsza spowiedź (zachęcamy, by była to spowiedź generalna, tzn. z całego życia) odbywa się po spisaniu protokołu. Druga spowiedź     (z okresu narzeczeństwa) odbywa się tuż przed ślubem – dzień lub dwa dni wcześniej. Jeśli narzeczeni mieszkają razem przed ślubem odbywa się tylko jedna spowiedź przedślubna (generalna – z całego życia) tuż przed ślubem i dopiero wtedy otrzymują oni sakramentalne rozgrzeszenie,

– Po spisaniu Protokołu Narzeczeni zamawiają osobiście Pana Organistę i Pana Kościelnego oraz ustalają z nimi szczegóły dotyczące ich zaangażowania                                                             (od strony muzycznej. liturgicznej i wystroju kościoła):                                                                      Pan Organista Roman Biss (kom. 502 211 165)                                                                                     Pan Kościelny Tadeusz Sobala (kom. 664 175 606)

 

Krok 4. Tydzień przed ślubem

Narzeczeni spotykają się z Kapłanem celem omówienia szczegółów przebiegu Ceremonii Ślubnej. Osoby spoza Parafii dostarczają zaświadczenie o wygłoszonych Zapowiedziach.

 

Krok 5. Dziesięć minut przed ślubem

Narzeczeni ze świadkami przychodzą do zakrystii. Tam składają ostatnie podpisy w Księdze Ślubów oraz na dokumentach z USC.

Przynoszą ze sobą:

– kartki od spowiedzi,

– obrączki,

– dowody osobiste.

Wtedy też do Zakrystii przychodzi fotograf i kamerzysta i okazują potwierdzenie ukończenia kurialnego kursu rejestrowania uroczystości religijnych.

 

Przypominamy, że:

– fotografowanie i filmowanie podczas Ceremonii ślubnej przysługuje osobom (firmom) mającym odpowiednie zezwolenie z Kurii Biskupiej, wydawane po odbyciu specjalnego kursu sposobu rejestrowania ceremonii liturgicznych,

– obecność zespołu śpiewaczego lub drugiego Organisty oraz proponowany przez Narzeczonych repertuar muzyczny musi być uzgodniona z Kapłanem,

– w trosce o estetykę – nie sypiemy kwiatów i innych ozdób w kościele, ani przed kościołem.