Poświęcenie medalików

Poświęcenie medalików odbywa się w w niedzielę po Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia). Poświęcone medaliki zakładają dzieciom ich ojcowie, po czym odmawiają wspólnie modlitwę, ofiarując dziecko pod opiekę św. Józefa.