Chrzest święty

 • Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…(Mt 28, 19)

  Chrzest święty jest pierwszym i najważniejszym sakramentem wprowadzającym w życie samego Boga oraz w Jego Kościół, niweczy grzech pierworodny oraz czyni ochrzczoną osobę dzieckiem Bożym.

 • Chrzty święte w naszej parafii mają miejsce:

  – w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00                                        

  –  w soboty podczas Mszy świętej wieczornej o godz.18.00                                                            (w okresie zimowym o godz. 17.00)

 • Sakrament chrztu świętego zgodnie z Prawem Kanonicznym i Dekretem Biskupa Sandomierskiego powinien być udzielany w kościele parafialnym.

 • Zgodę na chrzest św. poza kościołem parafialnym wydaje (w wyjątkowych sytuacjach)   ks. proboszcz.

 • Chrzest święty zgłaszamy w Kancelarii co najmniej miesiąc wcześniej. Zgłoszenie dziecka do chrztu mogą dokonać tylko rodzice (przynajmniej jedno z rodziców), którzy faktycznie mieszkają na terenie naszej parafii przynajmniej od 6 miesięcy.

 • Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii lub za granicą, można zapisać dziecko do chrztu świętego w naszej parafii tylko za pisemną zgodą ks. proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice lub księdza z polskiej parafii za granicą.

 • Zgłaszając dziecko do chrztu, należy przynieść ze sobą akt urodzenia dziecka z USC oraz należy posiadać dane chrzestnych: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres.

 • Jeśli ojciec lub matka chrzestna mieszkają na terenie innej parafii lub za granicą, przynoszą zaświadczenie od swojego ks. proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej.

 • Do chrztu świętego dziecko powinno być ubrane na biało (symbol nowego życia, wolności od grzechu), należy także posiadać świecę – gromnicę i białą szatę.

 • Przed chrztem świętym rodzice chrzestni oraz rodzice dziecka (jeśli nie mają przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia) powinni obowiązkowo przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania /czyli do spowiedzi/.

Kto może być rodzicem chrzestnym dziecka?

 • Osoba wierząca i praktykująca oraz żyjąca na co dzień zgodnie z wiarą, ponieważ podczas sakramentu chrztu przyjmuje na siebie obowiązek pomagania rodzicom w religijnym wychowaniu dziecka.

 • Osoba bierzmowana, która ukończyła 16 rok życia.

W związku z powyższym nie mogą być rodzicami chrzestnymi:

 • Niewierzący lub osoby innej wiary.

 • Osoby niepraktykujące.

 • Prowadzący gorszący tryb życia.

 • Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania i nie ukończyły 16 roku życia.

 • Żyjący w związku cywilnym lub w wolnym związku.