Błogosławieństwo opłatków

Błogosławieństwo opłatków odbywa się w niedzielę poprzedzającą Wigilię Bożego Narodzenia – podczas wszystkich Mszy świętych.