Poświęcenie popiołu

Poświęcenie popiołu, którym zostaną posypane głowy wiernych na znak pokuty i wezwania do nawrócenia, odbywa się w Środę Popielcową, rozpoczynającą Wielki Post.