Spowiedź Święta

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane… (J 20, 22-23)

Wszystkie, nawet najcięższe grzechy, Pan Bóg w swoim nieograniczonym miłosierdziu, człowiekowi odpuszcza, kiedy za nie żałuje i postanawia poprawę.                                        Pomocą w przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania powinien służyć rachunek sumienia.

Z Sakramentu Pokuty i Pojednania można skorzystać codziennie:

– niedziele i święta: podczas każdej Mszy świętej

– dni powszednie: 15 minut przed każdą Mszą świętą

– I Piątek Miesiąca: pół godziny przed Mszą świętą poranną i godzinę przed Mszą świętą wieczorną

 

Pomoc w dobrym przygotowaniu się do Spowiedzi Świętej:

http://www.spowiedz.katolik.pl/