Kaplica zakonna pw. św. Józefa w Radnej Górze

Zakon w Radnej Górze powstał z inicjatywy Matki Eugenii Rekuckiej w roku 1947. Jego powołanie podpisał ówczesny arcypasterz lubelski – ks. bp. Stefan Wyszyński, który w następnym roku odwiedził zgromadzenie sióstr i wspomógł je duchowo przy budowie zakonu. W 1948 r. dzięki ks. Józefowi Cieślickiemu, proboszczowi z Zaklikowa, erygowano Dom Sióstr Józefitek na Radnej Górze. Zabudowania oraz ziemię podarowała siostrom miejscowa poetka i pedagog Anna Nagórska.

Kaplica Sióstr Józefitek została otwarta 16 maja 1949 roku. W 1988 r. wybudowano tam obecną kaplicę pw. św. Józefa.

Fundatorką klasztoru Sióstr Józefinek Radnej Górze była Anna Nagórska – poetka, humanistka, nauczycielka i wychowawczyni młodego pokolenia w okresie II Rzeczypospolitej i w czasie II wojny światowej, a późnej inicjatorka wielu akcji oświatowych. Przekazała ona ziemie wraz z zabudowaniami zgromadzeniu zakonnemu, które z czasem rozbudowało zakon, pustelnię i gospodarstwo rolne. Klasztor Sióstr Józefitek w Radnej Górze otoczony jest lasami i polami uprawianymi przez siostry. Wspólnotę klasztorną w tym małym zakonie tworzy kilkanaście sióstr, których głównym dziełem jest apostolstwo modlitwy i praca. Motto przewodnie Józefitek brzmi „Serce przy Bogu, ręce przy pracy”. Siostry poza modlitwą prowadzą małe gospodarstwo rolne ze zwierzętami domowymi i uprawiają pole, przy zakonie powstał też sad owocowy. Siostry stworzyły też swego rodzaju leśną pustelnię, do której każdy może wejść, pomodlić się lub po prostu w ciszy cieszyć się otaczającą przyrodą.

W nabożeństwach organizowanych w tej kaplicy (6 km od Zaklikowa) bierze udział ludność okolicznych wiosek, należących do parafii Zaklików, szczególnie z Baraków Starych, Baraków Nowych oraz częściowo ze Zdziechowic.

 


Msze święte w kaplicy zakonnej pw. św. Józefa w Radnej Górze sprawowane są przez      Kapelana Sióstr Józefitek Ks. Mariana Kowalczyka SCJ  w niedziele i święta o godz. 7.30 i  o godz. 9.30 oraz w dni powszednie o godz. 17.00.