Historia parafii

Miasto Zaklików założone zostało w 1565 r. przez Stanisława Zaklikę z Czyżowa herbu Topór, na mocy przywileju króla Zygmunta Augusta wydanego 9 kwietnia tegoż roku (prawa miejskie stracił w 1869 r., odzyskał je w 2014 r.). Prawdopodobnie już w XV w. na terenie dzisiejszego Zaklikowa istniał drewniano-kamienny zamek rycerski (zniszczono go podczas wojny północnej na pocz. XVIII w.). W najstarszym okresie miejscowość ta przynależała do nieistniejącej dziś parafii pw. św. Anny w Zdziechowicach, erygowanej 22 września 1409 r. Pierwszy drewniany kościół pw. św. Anny wybudowali mieszczanie w latach 1580-1583. Obecnie znajduje się on na cmentarzu parafialnym. Świątynia ta stanowiła kościół filialny parafii zdziechowickiej. Około 1585 r. Marcin Gniewosz, właściciel dóbr zaklikowskich i zdziechowickich, zamienił świątynię w Zdziechowicach na zbór kalwiński. Z tego względu miejscowy proboszcz ks. Paweł ze Zwolenia zamieszkał przy kościele św. Anny w Zaklikowie. W 1594 r. zbór kalwiński w Zdziechowicach upadł, a budynek sakralny zniszczony został przez pożar. Z tego względu wybudowano w Zaklikowie murowaną świątynie, a biskup P. Tylicki 5 września 1608 r. erygował przy niej parafię. Kościół parafialny pw. Trójcy Prze najświętszej zbudowany został w 1608 r. z fundacji Anny z Leszczów Gniewoszowej, jako wyraz ekspiacji za grzech odstępstwa od wiary męża. Świątynię konsekrował bp P. Tylicki w 1609 r. Świątynia była powiększana i przebudowywana w II poł. XVIII w., w 1801 r., pod koniec XIX w. oraz po II wojnie światowej. Świątynia jest barokowa, murowana z cegły, otynkowana, z jedną nawą. Przy prezbiterium umieszczona została zakrystia z dwuizbowym pomieszczeniem na piętrze. Przy nawie znajdują się dwie kaplice wzniesione w czasie przebudowy w XVIII i XIX stuleciu. Nad nawą jest umieszczona wieżyczka z sygnaturką. W ołtarzu głównym umieszczono zasuwane obrazy: Trójcy Przenajświętszej, Jezusa Ukrzyżowanego, MB Częstochowskiej. W pięciu ołtarzach bocznych są umieszczone obrazy: św. Anny Samotrzeć, św. Bartłomieja, Serca Pana Jezusa, MB Niepokalanie Poczętej i św. Józefa.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 11.00, 17.00.

Odpusty: Uroczystość Trójcy Świętej (niedziela po uroczystości Bożego Ciała), św. Anny (26 lipca).

Kościół i kaplice dojazdowe

Zaklików – kościół cmentarny pod wezwaniem św. Anny, położony 0,5 km od świątyni parafialnej. Świątynia wybudowana została w latach 1580-1583. Restaurowana była w 1604 r. oraz 1733 r. W 2016 r. kościół przeszedł gruntowny remont. Świątynia zbudowana jest z drewna modrzewiowego, jednonawowa. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z zakrystią. Kruchty przylegają do frontu i do boku nawy. Dach jest kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Na ścianach zewnętrznych kilkaset blaszanych tabliczek trumiennych (zdjęte w 1939 r., ponownie zawieszane od zakończenia II wojny światowej). Wewnątrz strop jest płaski, z fasetą, wspólny dla nawy i prezbiterium. Belka tęczowa z barokowym krucyfiksem z II poł. XVIII w. Polichromia iluzjonistyczna w prezbiterium z XVIII w. Ołtarz główny z I poł. XVIII w. Dwa ołtarze boczne z I poł. XVII w. Ambona z przeł. XVI i XVII w.
Msze święte:
– w listopadzie: codziennie 17.00.

Antoniówka – kaplica pod wezwaniem św. Antoniego, położona ok. 1 km od kościoła parafialnego. Zbudowana została w II poł. XVIII w. Ufundowała ją rodzina Małachowskich, która wówczas była właścicielami wsi Antoniówka i miała tutaj swój folwark. Pierwotnie w kaplicy znajdowała się figura św. Jana Nepomucena. Kaplica początkowo nosiła tytuł św. Jana Nepomucena, a od końca XIX w. św. Antoniego Padewskiego. Świątynia jest murowana, podłoga i sufit są drewniane, a dach kryty gontem. W ołtarzu znajduje się obraz św. Antoniego.
Msze święte:
– wspomnienie św. Antoniego (niedziela po 13 czerwca): 12.15
– wspomnienie św. Huberta (niedziela po 3 XI).

Karkówka – kaplica pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, położona 6 km od kościoła parafialnego. Powstała w kilku etapach: w 1978 r. zbudowano małą kapliczkę, rozbudowaną następnie z inicjatywy mieszkańców wioski w 1984 i 1992 r. Ostatnim etapem prac kierował ks. Piotr Tarnowski. Świątynia jest prostą, ceglaną budowlą z dwuspadowym dachem i iglicą w formie wieżyczki. Proste okna po obu stronach wypełniają prefabrykaty. Wnętrze utrzymane jest tradycyjnie i skromnie.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.00.
Odpust: Podwyższenia Krzyża Świętego (niedziela przed 14 września).

Domy zakonne:
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej (Siostry Opatrznościanki)
37-470 Zaklików, Irena 72, tel. 15 873 83 77
Dom Pomocy Społecznej w Irenie
37-470 Zaklików, Irena 72, tel. 15 873 82 37
www.dpsirena.pl, e-mail: dps.irena@interia.pl
Kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, położona 4 km od kościoła parafialnego. W 1957 r. staraniem ks. Józefa Cieślickiego w opustoszałym dworku letniskowym hr. Stefana Tarnowskiego z 1906 r. erygowano Dom Opieki Parafialne Koło Caritas. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Irenie przeznaczony jest dla kobiet chorych psychicznie i umysłowo upośledzonych. Przy DPS istnieje otwarta dla wiernych kaplica, erygowana 26 września 1958 r. Część budynku, w której mieści się kaplica, jest prostopadła do głównej osi budynku. Widoczna jest tam absyda prezbiterium oraz trójkątne szczyty z przodu i z tyłu nawy.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 10.00
– w dni powszednie: 6.30.

Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa (Siostry Józefitki)
37-470 Zaklików, Radna Góra, Zdziechowice II 120, tel. 15 873 82 61
Kaplica pod wezwaniem św. Józefa, położona 5 km od kościoła parafialnego. Klasztor Józefitek na Radnej Górze powstał z inicjatywy matki Eugenii Rekuckiej w 1947 r. Zabudowania oraz ziemię podarowała siostrom miejscowa poetka i pedagog Anna Nagórska. Kaplica Józefitek otwarta została 16 maja 1949 r. W latach 1988-1989 wybudowano obecną kaplicę pw. św. Józefa wg projektu inż. Adama Abrama. Pracami kierowała s. Gregoria Podwika, ekonomka generalna zgromadzenia. Kaplica jest jednonawowa, z prostymi ścianami i dwuspadowym dachem. W ścianach nawy znajdują się prostokątne okna. Ich drugi rząd jest w kwadratowych lunetkach dachu. Fasada zawiera podłużną wnękę przez środek; w jej dole znajduje się wejście, zaś w górze okno przecięte żelbetowymi elementami w formie ażurowego krzyża. Charakterystycznym dla twórcy elementem są okna zróżnicowane co do kształtu i rozmiaru. W tym przypadku mamy do czynienia z kilkoma okrągłymi oknami fasady, rozmieszczonymi niesymetrycznie. Ponad frontowym szczytem kościoła na dachu wznosi się wieżyczka z ostrosłupowym hełmem.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.00
– w dni powszednie: 17.00.

Do parafii należą: Zaklików, Antoniówka, Baraki Nowe, Baraki Stare, Irena, Karkówka, Józefów, Łysaków Kolonia, Zdziechowice I, Zdziechowice II.

Ogólna liczba mieszkańców: 5572.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Pęzioł, K. Erdzik MIC, M. Koczwara.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: B. Budkowska, M. Bęzioł, B. Sieczkoś, D. Szyszka, A. Rapa, W. Flis, H. Szczepaniak, E. Skawińska.

Grupy parafialne: chór parafialny „Gloria”, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, schola młodsza „Ignis”, schola starsza „Cantate Deo”, Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne im. Anny Nagórskiej.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1 km.