Bierzmowanie

  • Wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego… (Dz 8, 14-17)

    Bierzmowanie umacnia w przyjmującym wiarę, aby świadczyć słowem i życiem o Jezusie Chrystusie oraz obdarza darami Ducha Świętego.

  • Sakrament Bierzmowania w maju 2019 roku udzielony zostanie uczniom 8 klasy SP i III klas Gimnazjum.

  • Okres przygotowania do Sakramentu Bierzmowania trwa 3 lata.

  • Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania jest               Ks. Katecheta Tomasz Lenart.