RODO

W związku z wejściem nowych przepisów o ochronie danych osobowych RODO informujemy, że dokumenty w Kancelarii Parafialnej można otrzymać tylko osobiście, przedstawiając aktualny dowód osobisty.

Dla niepełnoletnich mogą wybrać dane dokumenty rodzice lub prawni opiekunowie.

Dla mieszkających w odległym miejscu na ich prośbę Parafia może wysłać je do Kancelarii Parafialnej ich zamieszkania.