Błogosławieństwo domu, mieszkania i obiektu budowlanego

Błogosławieństwo domu, mieszkania i obiektu budowlanego odbywa się podczas corocznej Wizyty duszpasterskiej (grudzień-styczeń) lub na prośbę właścicieli.