Pogrzeb

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie na wieki” (J 11,25-26)

Pogrzeb chrześcijański przysługuje osobom wierzącym i praktykującym, szanującym Boga i Kościół święty, którzy swoim życiem i postępowaniem nie sieją zgorszenia wśród ludzi, lecz żyją zgodnie z Bożymi Przykazaniami.
Najpewniejszą pomocą dla Zmarłego jest Msza święta w Jego intencji, Komunia święta, zyskiwanie odpustów, niweczących lub skracających karę czyśćcową oraz nasza modlitwa.

Rodzina Osoby Zmarłej zgłasza pogrzeb w następujący sposób:

 • na początku należy ustalić z Kapłanem dzień i godzinę pogrzebu

 • następnie należy udać się do Kancelarii Cmentarza Parafialnego Zaklikowie                       (ul. Kościelna 10)

  – czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14.30-19.00

  – we wtorki, czwartki i soboty w godz. 10.00-14.30

  – tel. kom. 575 999 419

  W Kancelarii Cmentarza Parafialnego uzgadniane jest miejsce pochówku (budowa grobu, otwarcie i zamknięcie grobu, dzierżawa miejsca), posługa Pana Kościelnego, Pana Organisty, Pana Grabarza i inne sprawy organizacyjne.

  Tam przedstawia się Kartę zgonu, część przeznaczoną „Dla administracji cmentarza” – pracownik Kancelarii kseruje ją i oddaje oryginał.

 • po czym należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej, mieszczącej się w budynku plebanii (ul. Lubelska 4).                                                                                                         

  Przedstawia się tutaj dokumenty:

  – „Akt zgonu” (z USC),

  – oryginał pisma „Dla administracji cmentarza”,

  – jeśli Zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte – zaświadczenie o ich przyjęciu od kapelana szpitala lub innego duszpasterza,

  – jeżeli Osoba Zmarła mieszkała na terenie innej Parafii, potrzebna jest pisemna zgoda na pogrzeb od Ks. Proboszcza Parafii zamieszkania.

Przebieg pogrzebu:
– pół godziny przed Mszą świętą Ciało Zmarłego przywożone jest przed wejście główne do kościoła pw. św. Anny i po modlitwie Kapłana zostaje wprowadzone do świątyni,
– półgodzinny czas przed Mszą świętą przeznaczony jest na spowiedź świętą i modlitwę zgromadzonych wiernych przy Zmarłym (Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia),
– następnie sprawowana jest Msza święta żałobna, a po niej następuje odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Parafialny

Strona internetowa Kancelarii Cmentarza Parafialnego:

Cmentarz w Zaklikowie