Poświęcenie różańców

Poświęcenie różańców odbywa się podczas pierwszego nabożeństwa październikowego. Wtedy to poświęcone różańce wręczają dzieciom ich mamy, po czym odmawiają wspólnie modlitwę, zawierzając dziecko pod opiekę Matki Bożej.

Połączone jest ono ze złożeniem przez rodziców Deklaracji, wyrażających chęć uczestnictwa w rodzinnym przygotowaniu do tego ważnego dnia.