Kościół cmentarny pw. św. Anny

Kościół pw. św. Anny został wybudowany w latach 1580 – 1583 roku z drzewa modrzewiowego. Jest to świątynia jednonawowa, na podmurowaniu, oszalowany z zewnątrz. W nawie i prezbiterium sklepienia są kolebkowe na jednym poziomie. Na belce tęczowej umocowany jest krzyż z II poł. XVIII wieku. Na chórze są organy, odrestaurowane w 1880 roku, a zniszczone podczas II wojny światowej. Obecnie odnowione. W kościele znajdują się trzy ołtarze: główny w prezbiterium z obrazem św. Anny oraz dwa boczne umieszczone w rogach nawy – jeden z końca XVII wieku z obrazem św. Józefa, a drugi z początku XVIII wieku z obrazem niezidentyfikowanego kardynała. Daty: 1604 znajdująca się na ścianie za ołtarzem głównym oraz 1733 na jednej z belek podchórza mogą świadczyć o dokonanych wówczas restauracjach kościoła. Ambona pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Na ścianach kościoła wiszą liczne stare obrazy, które są wotami mieszczan zaklikowskich. Na zewnątrz kościoła na ścianach znajdują się gęsto poprzybijane tablice nagrobkowe. W 1939 roku wszystkie tablice zostały zdjęte, natomiast po wojnie zaczęto przyczepiać nowe. Dach na kościele jest dwuspadowy, nad prezbiterium nieco niższy. Nad nawą znajduje się wieżyczka z sygnaturką. W 2016 roku zakończono gruntowny remont świątyni.

 


Msze święte w kościele cmentarnym pw. św. Anny sprawowane są uroczystości pogrzebowe oraz nabożeństwa w miesiącu listopadzie o godz. 17.00 (w niedziele i dni powszednie) w ramach „Modlitwy wypominkowej za Zmarłych”.