Poświęcenie szopek i figurek Dzieciątka Jezus

Poświęcenie szopek i figurek Dzieciątka Jezus odbywa się w ostatnią IV niedzielę Adwentu.