Historia Parafii

Staraniem właściciela Zdziechowic Jana Treski, w uroczystość św. Maurycego 22 września 1409 r. została erygowana przez bpa Piotra Wysza, parafia św. Anny w Zdziechowicach, w miejscu odległym dziś o 2 km od Zaklikowa. Wcześniej opieka duszpasterska na tym terenie należała do parafii św. Maurycego w Zawichoście, który wtedy leżał po prawej stronie Wisły.

W 1565 r. Stanisław Zaklika założył (in radice) miasto Zaklików, które początkowo należało do parafii Zdziechowice. W latach 1580 – 1583 staraniem mieszczan wybudowano drewniany kościół św. Anny, który stoi do dziś jako kościół cmentarny. Kościół był filią parafii w Zdziechowicach. Przy kościele w 1581 r. wybudowano szpital (przytułek) i założono szkołę parafialną.

 

W latach 1585-1590 Zaklików i Zdziechowice nabył Marcin Gniewosz, wyznania kalwińskiego i zaraz po przejęciu dóbr, kościół w Zdziechowicach zamienił na zbór kalwiński. Proboszcz parafii Zdziechowice, ks. Paweł ze Zwolenia zamieszkał przy kościele cmentarnym św. Anny w Zaklikowie. Zbór kalwiński w Zdziechowicach upadł w 1594 r., a budynek został zniszczony przez pożar. Ziemia, gdzie stał, należy do dziś do parafii Zaklików.

Parafię w Zaklikowie erygował bp krakowski Piotr Tylicki 5 września 1608 r., na prośbę Anny z Leszczów Gniewoszowej, wdowy po Marcinie Gniewoszu, której staraniem wybudowano murowany kościół w stylu barokowym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zaklikowie, jako wyraz ekspijacji za grzech odstępstwa męża. Kościół istnieje do dnia dzisiejszego, przebudowany w XVIII w. i pod koniec XIX wieku. Budynek murowany z cegły, otynkowany, jednonawowy, przy prezbiterium zakrystia z dwuizbowym pomieszczeniem na piętrze. Przy nawie dwie kaplice dobudowane podczas przebudowy w XVIII i XIX w. Nad nawą wieżyczka z sygnaturką. Oprócz ołtarza głównego z zasuwanymi obrazami Trójcy Przenajświętszej, Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Częstochowskiej jest 5 ołtarzy bocznych z obrazami: św. Anny Samotrzeć, św. Bartłomieja, Serca Jezusa, Matki Bożej Niepokalanie Poczętej i św. Józefa. Obok kościoła stoi murowana dzwonnica z 1786 r. z trzema dzwonami.

W końcu XVIII w. właściciele dóbr Zaklikowsko – Zdziechowickich ufundowali na terenie folwarku Antoniówka murowaną kaplicę św. Jana Nepomucena, a od końca XIX w. kapliczkę św. Antoniego Padewskiego (1 km od Zaklikowa), w której odprawia się msze święte dwa razy do roku: odpust św. Antoniego i św. Huberta (sezon łowiecki).

W 1944 r. staraniem ks. Stanisława Świostka, wikariusza parafii Zaklików założono Liceum Ogólnokształcące w Zaklikowie, istniejące do dnia dzisiejszego.

W 1948 r. dzięki ks. Józefowi Cieślickiemu, proboszczowi z Zaklikowa erygowano Dom Sióstr Józefitek na Radnej Górze. Zabudowania oraz ziemię podarowała siostrom miejscowa poetka i pedagog Anna Nagórska. W 1988 r. wybudowano tam kaplicę pw. św. Józefa.

W 1957 r. staraniem ks. Józefa Cieślickiego w opustoszałym pałacu hrabiego Tarnowskiego erygowano Dom Opieki Caritas i instalowano SS. Opatrzności Bożej – Opatrznościanki w Irenie (1,5 km od Zaklikowa). Przy Domu Sióstr erygowano kaplicę Najświętszego Serca Jezusa. W 1985 r. wybudowano kaplicę w Karkówce (6 km od Zaklikowa) pw. Podwyższenia Krzyża świętego, którą obsługuje parafia.

W 2016 r. zakończono gruntowny remont modrzewiowego kościoła cmentarnego z 1580 r. pw. św. Anny.  Parafia posiada akta parafialne od 1943 r.

 


Ogólna liczba mieszkańców Parafii: 5621 (dane ze stycznia 2017 roku)

 

Do Parafii należą: Zaklików, Zdziechowice I, Zdziechowice II, Baraki Nowe, Baraki Stare, Józefów, Karkówka, Antoniówka, Łysaków Kolonia, Irena.

 


Kaplice:

Karkówka, pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (6 km od Zaklikowa)                                     Msze święte w niedziele o godz. 10.00

Antoniówka, pw. św. Antoniego (1 km od Zaklikowa)                                                                    Msze święte dwa razy w roku: wspomnienie św. Antoniego (niedziela po 13 VI o godz. 12.15)       i wspomnienie św. Huberta (3 XI)

Radna Góra, pw. św. Józefa (5 km od Zaklikowa)                                                                           Dom Sióstr Józefitek – Msze święte w niedziele o godz. 8.00 i 11.00 oraz                                          w dni powszednie o godz. 17.00

Irena, pw. Miłosierdzia Bożego (1,5 km od Zaklikowa)                                                                       Dom Sióstr Opatrzności Bożej – Msze święte w niedziele o godz. 7.30 i 10.00 oraz                          w dni powszednie o godz. 6.30

 

Inne miejsca kultu:                                                                                                                                                                                   – Zaklików, kościół cmentarny pw. św Anny                                                                                       Msze święte wieczorne w listopadzie o godz. 17.00 w ramach „Modlitwy wypominkowej”

 


Szkolnictwo:

– Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Sapińskiego w Zaklikowie

– Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Zdziechowicach

– Przedszkole Publiczne w Zaklikowie