Ogłoszenia duszpasterskie, XXVII Niedziela zwykła, Rok A – 08.10.2023.

Ogłoszenia duszpasterskie – parafia św. Anny w Zaklikowie
XXVII Niedziela zwykła, Rok A – 08.10.2023.

1. Dzisiaj w Sandomierzu odbędą/odbyły się główne uroczystości kończące Jubileusz 800-lecia śmierci bł. Wincentego Kadłubka. Początek uroczystości w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła o godz. 10, następnie uroczysta procesja z relikwiami błogosławionego do Bazyliki Katedralnej i tam o godz. 10.30 Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza.

2. Również dzisiaj, z racji drugiej niedzieli miesiąca października, składka w kopertach na Fundusz remontowo – gospodarczy naszej parafii. Bóg zapłać za każdy dar! Natomiast do prowadzenia modlitwy różańcowej – dzisiaj o godz. 16.30 – zapraszamy Różę Różańcową Matki Bożej Fatimskiej.

3. Także dzisiaj o godz. 10.30 sprawowana będzie/była Msza święta „harcerska”, podczas której odbędzie/odbyło się uroczyste poświęcenie różańców i wręczenie ich dzieciom przygotowującym się do I Komunii świętej w tym roku szkolnym.

4. W liturgii i w duszpasterstwie nadchodzącego tygodnia przeżywać będziemy:

– poniedziałek, 09.10. – liturgiczne wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa i Patrona diecezji sandomierskiej. Modlitwę różańcową o godz. 16.30 poprowadzi Harcerska Grupa Muzyczna „Ejcz-Dżi-Em.”

– wtorek, 10.10. – modlitwie różańcowej o godz. 16.30 przewodniczyć będzie 15 Gromada Zuchowa Łowcy przygód.
– środa, 11.10. – modlitwę różańcową poprowadzi 105 Drużyna Starszoharcerska.

– czwartek, 12.10. – Różaniec pod przewodnictwem 35 Drużyny Harcerskiej.

– piątek, 13.10. – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana oraz dzień imienin Ks. Bpa Seniora Edwarda Frankowskiego. Polecamy Solenizanta w naszej modlitwie różańcowej, którą poprowadzi 25 Gromada Zuchowa Poszukiwacze skarbów.

– sobota, 14.10. – modlitwa różańcowa o godz. 16.30 pod przewodnictwem Nauczycieli i Wychowawców w Dniu ich Patronalnego święta. Dzień Nauczyciela, obchodzony dzisiaj jako Dzień Edukacji Narodowej, upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Natomiast Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest rokrocznie 5 października pod patronatem UNESCO. Dzień ten proklamowany został w 1994 roku na pamiątkę podpisania w 1966 roku „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”. Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Formatorom życzymy wielu łask od Boga oraz życzliwości i wdzięczności od uczniów i wychowanków.

5. W przyszłą niedzielę, 15.10.2023., odbędzie się XXIII Dzień Papieski Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym dniu, przeżywanym pod hasłem: „Jan Paweł II – Cywilizacja życia”, po każdej Mszy świętej odbędzie się zbiórka do puszek na cele stypendialne dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin.

6. Również w przyszłą niedzielę, o godz. 15.00, w Łysakowie Kolonii będzie sprawowana Msza święta w intencji ofiar pacyfikacji wsi, która miała miejsce 81 lat temu. Zapraszamy!

7. Także w przyszłą niedzielę obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego. W Stanach Zjednoczonych już od 1988 roku dzień 15 października jest oficjalnie obchodzony jako Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych (Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day). Natomiast w Polsce, w tym roku po raz 19-ty, będziemy obchodzili w/w Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego. Tak więc Rodziców, którzy doświadczyli utraty dziecka, zapraszamy na modlitwę różańcową, którą poprowadzą członkowie Parafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja i TV Trwam.

8. Wypominki za zmarłych możemy składać do specjalnie przygotowanej na ten cel „skarbonki”, która znajduje się na bocznym ołtarzu św. Józefa. Obok tej „skarbonki” wyłożone są koperty, wewnątrz których są kartki do wpisania zmarłych polecanych modlitwie oraz miesięczny program modlitw. Różaniec za zmarłych będzie prowadzony w naszej parafii od 3-go listopada, przez cały miesiąc listopad, każdego dnia o godz. 16.30 w kościele św. Anny – na cmentarzu. Na wypełnionych kartkach prosimy wpisać także albo miejsce zamieszkania /miejscowość lub ulica w Zaklikowie/ albo datę modlitwy wypominkowej wyszczególnioną w grafiku.

9. Na bocznym ołtarzu św. Józefa znajduje się skarbonka oraz koperty z nadrukiem Moja ofiara na renowację fresków w prezbiterium kościoła Świętej Trójcy – Zaklików – 2023. Bóg zapłać za każdą ofiarę!

10. Prasa katolicka: Gość Niedzielny oraz Niedziela znajduje się na bocznym ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do nabywania i do czytania katolickiej lektury.

11. Burmistrz Zaklikowa informuje, że lokale wyborcze dla wszystkich mieszkańców Zaklikowa będą przygotowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Sandomierskiej 56.

12. Do sprzątania kościoła Świętej Trójcy zapraszamy przedstawicieli Rodzin mieszkających przy ul. Lipowej. Sprzątanie w poniedziałek i w sobotę w godzinach ustalonych z Panem Kościelnym.

13. Podziękowania:

– dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu przewodniczyli naszym modlitwom różańcowym, a więc: Róży Różańcowej Matki Bożej Różańcowej, dziecięcej Scholi Ignis, dzieciom pierwszokomunijnym z Zaklikowa, młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Ministrantom młodszym i Kandydatom na ministrantów oraz Ministrantom starszym i Lektorom. Bóg zapłać!

– przedstawicielom Rodzin mieszkających przy ul. Pułankowej od nr 32 do nr 39 dziękujemy za posprzątanie kościoła Świętej Trójcy oraz za złożoną ofiarę – 150 złotych – na kwiaty i środki czystości. Pracowali w poniedziałek i w sobotę: Genowefa Kowal, Marzena Pęzioł, Przemysław Skiba, Wacława Skiba i Marta Wójcik. Do ofiary od sprzątających swój dar na kwiaty i środki czystości dołączył także Mirosław Mierzwa. Bóg zapłać!

Proboszcz – ks. dr Michał Mierzwa