Wizyta Duszpasterska – „Kolęda” – 2022-2023 w par. św. Anny w Zaklikowie – podsumowanie.

Wizyta duszpasterska 2022/2023 par. św. Anny w Zaklikowie