Wyjątkowa modlitwa – „Septenna ku czci św. Józefa”. Zapraszamy!

Septenna ku czci siedmiu boleści i siedmiu radości świętego Józefa
Parafia św. Anny w Zaklikowie, 12 – 18 marca 2019 roku

Jest to najstarsze nabożeństwo do św. Józefa w Polsce. Mniej więcej od połowy XVII w. Septennę praktykowały klasztory karmelitańskie. Potem dołączyły się bractwa i coraz liczniejsi czciciele św. Józefa. Szczególnym czcicielem św. Józefa był św. Jan Bosco(1815 – 1888), stawiający św. Józefa za wzór dla młodych rzemieślników. Do modlitewnika dla chłopców dodał nabożeństwo do siedmiu boleści i siedmiu radości św. Józefa. Septennę odmawia się przez siedem dni lub siedem kolejnych śród.

Dzień I – Wtorek, 12 marca 2019

Boleść – Wątpliwości św. Józefa: „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie”. (Mt 1,19)
Radość – Przesłanie Anioła Pańskiego: „Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”. (Mt 1,20)
O Czysty Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, wspaniały święty Józefie, wielkie były utrapienia i uciski serca, kiedy postanowiłeś, by oddalić Dziewicę Maryję, swoją Małżonkę, ale poczułeś niewysławioną radość wówczas, gdy poznałeś tajemnicę Wcielenia przekazaną ci przez Anioła Bożego.
W tym smutku i w tej radości, błagamy Ciebie Przyjacielu naszych dusz, zarówno teraz jak i w boleściach naszej ostatniej godziny, bądź naszym pocieszycielem w życiu i przy śmierci. Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,Chwała Ojcu…

Dzień II – Środa, 13 marca 2019

Boleść – Ubóstwo Narodzin Jezusa: „Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie”. (Łk 2,7)
Radość – Narodziny Zbawiciela: „Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”. (Łk 2,10-11)
O błogosławiony patriarcho, chwalebny święty Józefie, który zostałeś wybrany na przybranego ojca Słowa Wcielonego i smuciłeś się na widok Dzieciątka Jezus w takim ubóstwie, ale smutek zmienił się w niebiańską radość, gdy usłyszałeś i widziałeś anielski hymn chwały tej nocy świętej.
W tym smutku i tej radości, błagamy, abyś wyjednał nam łaskę dobrego przejścia drogą naszego życia, aby usłyszeć anielskie pieśni i radować się blaskiem niebiańskiej chwały.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,Chwała Ojcu…

Dzień III – Czwartek, 14 marca 2019

Boleść – Obrzezanie Maleńkiego Jezusa: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki”. (Łk 2,21)
Radość – Najświętsze Imię Jezus: „lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus”. (Mt 1,25)
O chwalebny Józefie wiernie przestrzegałeś prawa Bożego, a serce zostało przebite na widok Krwi Dzieciątka Jezus w obrzezaniu, ale nadanie Imienia Jezus dało Ci pełną radość.
W tym smutku i tej radości, uproś nam łaskę, abyśmy uwolnili się od wszelkiego grzechu w życiu, a umierając szczęśliwie mieli na ustach i w sercach Święte Imię Jezus.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,Chwała Ojcu…

Dzień IV – Piątek, 15 marca 2019

Boleść – Proroctwo Symeona: „Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: 'Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu’”. (Łk 2,34-35)
Radość – Skutki Odkupienia: „Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy”. (Łk 2,38)
O najwierniejszy święty Józefie usłyszałeś w Świątyni proroctwo Symeona o cierpieniu Jezusa i Maryi, które spowodowały śmiertelny strach, ale w tym samym czasie wypełniła Ciebie błogosławiona radość zbawienia dusz i chwalebne Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
W tym smutku i tej radości, uproś nam, abyśmy byli wśród tych, którzy przez zasługi Jezusa i dzięki wstawiennictwu Maryi Panny dojdą do chwalebnego zmartwychwstania.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,Chwała Ojcu…

Dzień V – Sobota, 16 marca 2019

Boleść – Ucieczka do Egiptu: „On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu”. (Mt 2,14)
Radość – Obalenie idoli Egiptu: „Wyrok na Egipt. Oto Pan, wsiadłszy na lekki obłok, wkroczy do Egiptu. Zadrżą przed Nim bożki egipskie, omdleje serce Egiptu w jego piersi”. (Iz 19,1)
O najbardziej czujny strażniku Wcielonego Syna Bożego, chwalebny święty Józefie, który trudziłeś się we wspieraniu Syna Boga Najwyższego, zwłaszcza w ucieczce do Egiptu. Jeszcze w Tyn samym czasie uradowałeś się z bliskości samego Boga i z obalenia bożków egipskich.
W tym smutku i tej radości, uproś nam łaskę porzucenia naszych bożków i idoli oraz, abyśmy służyli Panu Jezusowi i Maryi.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,Chwała Ojcu…

Dzień VI – Niedziela, 17 marca 2019

Boleść – Powrót z Egiptu: „Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei”. (Mt 2,22)
Radość – Życie Świętej Rodziny w Nazarecie: „A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret”. (Łk 2,39)
O chwalebny święty Józefie, bałeś się Archelaosa, dlatego udałeś się w stronę Galilei i mieszkałeś radośnie z Jezusem i Maryją w Nazarecie.
W tym smutku i radości, wyjednaj nam, abyśmy mogli cieszyć się spokojem i żyli z błogosławieństwem Jezusa i Maryi.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,Chwała Ojcu…

Dzień VII – Poniedziałek, 18 marca 2019

Boleść – Zagubienie małego Jezusa: „Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go”. (Łk 2,45)
Radość – Odnalezienie małego Jezusa w świątyni: „Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”. (Łk 2,46)
O chwalebny Józefie, wzorze świętości, który z bólem serca szukałeś przez trzy dni swojego dziecka, znalazłeś Go w świątyni z wielką radością ujrzałeś mądrość dwunastoletniego Jezusa.
W tym smutku i tej radości, błagamy Cię o to, abyśmy mogli odszukać Jezusa, który odszedł od nas przez nasze grzechy oraz prosimy o szczęśliwą śmierć, abyśmy mogli przejść do Światłości w Niebie i wychwalali Boże Miłosierdzie na wieki.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,Chwała Ojcu…