Duszpasterze

Proboszcz: Ks. dr Michał Mierzwa

Urodzony 1 sierpnia 1955 roku w Łętowni, parafia Majdan Łętowski.

Wyświęcony 7 czerwca 1981 roku w Archikatedrze w Przemyślu przez Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

Stanowisko od 29 stycznia 2017 roku.

Imieniny: 29 września /patron – św. Michał Archanioł/.

Oprócz parafialnej pracy duszpasterskiej pełnił funkcje Prefekta, Dyrektora Administracyjnego i Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Rektora Wyższego Seminarium Duchownego św. Cyryla i Metodego w Krakowie (przygotowującego alumnów do pracy duszpasterskiej w USA) oraz w ostatnich latach Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Wykładowca teologii moralnej, etyki i spowiednictwa. Od wielu lat przewodnik stalowowolskiej grupy pielgrzymkowej bł. Wincentego do Częstochowy.

Opiekun grup duszpasterskich:  Parafialnego Koła Przyjaciół “Radia Maryja”, Rodziny Serca Jezusowego, Chóru “Gloria”, Scholi “Cantate Deo”, Kół Żywego Różańca, Wspólnoty Lektorów Dorosłych, Rodzin św. Anny i Młodzieżowego Zespołu Wokalno – Instrumentalnego.

Zainteresowania:  archeologia biblijna, problematyka moralna Ojców Kościoła, “pedagogika” św. Jana Bosco, śpiew liturgiczny, muzyka klasyczna, sport (piłka nożna, futsal, siatkówka, tenis ziemny).

 


Wikariusz: Ks. mgr Tomasz Lenart

Urodzony 22 lutego 1977 roku w Kolbuszowej, parafia Wszystkich Świętych.

Wyświęcony 24 maja 2003 roku w Katedrze w Sandomierzu przez Biskupa Andrzeja Dzięgę.

Stanowisko od 1 lipca 2017 roku.

Imieniny: 28 stycznia /patron – św. Tomasz z Akwinu/.

Nauczyciel – Katecheta w ZSO w Zaklikowie (kl. 7 i 8 SP oraz III Gimnazjum) i w ZS w Zdziechowicach (kl. 8 SP i III Gimnazjum).

Odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania.

Opiekun grup duszpasterskich: Liturgicznej Służby Ołtarza (kandydatów, ministrantów i lektorów) oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem coniedzielnych Mszy świętych dla młodzieży (godz. 9.00).

Prowadzi parafialny Kurs Przedmałżeński.

 


Wikariusz: Ks. mgr Kamil Dziurdź

Urodzony 12 sierpnia 1988 roku w Leżajsku, parafia Łętownia.

Wyświęcony 19 czerwca 2013 roku w Katedrze w Sandomierzu przez Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.

Stanowisko od 2 grudnia 2015 roku.

Imieniny: 14 lipca /patron – św. Kamil de Lellis/.

Nauczyciel – Katecheta w ZSO w Zaklikowie (kl. II, III i IV  Szkoły Podstawowej).

Odpowiedzialny za przygotowanie dzieci klas 3 SP do I Komunii Świętej oraz dzieci klas IV SP do Rocznicy I Komunii Świętej.

Opiekun grup duszpasterskich: 5 Szczepu Harcerskiego “Brzask” (drużynowy 55 Drużyny Starszoharcerskiej, Kapelan i Zastępca Komendanta Szczepu) oraz Scholi Dziecięcej “Ignis”.

Zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem coniedzielnych Mszy świętych dla dzieci (godz. 10.30) oraz Mszy świętych harcerskich (2 niedziela miesiąca, godz. 10.30).

Administrator parafialnej strony internetowej.

Dekanalny Duszpasterz Dzieci i Młodzieży.

Zainteresowania: sport (piłka nożna, futsal, tenis ziemny, snowboard), turystyka górska, podróże, teatr, harcerstwo (instruktor Związku Harcerstwa Polskiego).

 


Rezydent – Emeryt: Ks. Kanonik Henryk Krzyżanowski

Urodzony 2 stycznia 1947 roku w Ladzinie, parafia Rymanów.

Wyświęcony 27 czerwca 1976 roku w Archikatedrze w Przemyślu przez Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

Emerytowany proboszcz parafii Zaklików – od 29 stycznia 2017 roku.

Imieniny: 19 stycznia – patron św. Henryk.

 

 

 


Rezydent: Ks. mgr Eugeniusz Kozłowski

Urodzony 9 lutego 1954 roku w Zarajcu Potockim, parafia Potok Wielki.

Wyświęcony 17 czerwca 1979 roku w Archikatedrze w Lublinie.

Rezydent – rencista w Zaklikowie od 1990 roku.

Imieniny: 15 listopada – patron św. Eugeniusz.

 


Śp. Ks. Prałat dr Piotr Tarnowski (22 VII 1930 – 15 XII 2016)

Urodził się 22 sierpnia 1930 r. w Pierzchni.

Święcenia kapłańskie przyjął 22 grudnia 1956 r. w Lublinie

Pracował jako wikariusz w parafii św. Agnieszki w Lublinie (1957-1959), następnie odbywał studia na KUL (1959-1961), pracował jako wikariusz w parafii katedralnej w Lublinie w latach 1961-1971.
Następnie był rektorem kościoła Świętego Ducha w Lublinie w latach 1971-1984, po czym mianowany został administratorem parafii Abramowice (1984-1986).

Posługę proboszcza pełnił w parafii św. Anny w Zaklikowie w latach 1986-2008.
Następnie jako emeryt przebywał na terenie parafii w Zaklikowie.

W 1985 r. mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Lubelskiej.
W 1993 r. mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli.
W 1994 r. mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej w Sandomierzu.

Zmarł 15 grudnia 2016 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Zaklikowie obok kościoła pw. św. Anny.