Duszpasterze

Proboszcz: Ks. dr Michał Mierzwa

Urodzony 1 sierpnia 1955 roku w Łętowni, parafia Majdan Łętowski.

Wyświęcony 7 czerwca 1981 roku w Archikatedrze w Przemyślu przez Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

Stanowisko od 29 stycznia 2017 roku.

Imieniny: 29 września /patron – św. Michał Archanioł/.

Oprócz parafialnej pracy duszpasterskiej pełnił funkcje Prefekta, Dyrektora Administracyjnego i Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Rektora Wyższego Seminarium Duchownego św. Cyryla i Metodego w Krakowie (przygotowującego alumnów do pracy duszpasterskiej w USA) oraz w ostatnich latach Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Wykładowca teologii moralnej, etyki i spowiednictwa. Od wielu lat przewodnik stalowowolskiej grupy pielgrzymkowej bł. Wincentego do Częstochowy.

Opiekun grup duszpasterskich:  Parafialnego Koła Przyjaciół „Radia Maryja”, Rodziny Serca Jezusowego, Chóru „Gloria”, Scholi „Cantate Deo”, Kół Żywego Różańca, Wspólnoty Lektorów Dorosłych, Rodzin św. Anny, Młodzieżowego Zespołu Wokalno – Instrumentalnego i Scholi dziecięcej „Ignis”.

Zainteresowania:  archeologia biblijna, problematyka moralna Ojców Kościoła, „pedagogika” św. Jana Bosco, śpiew liturgiczny, muzyka klasyczna, sport (piłka nożna, futsal, siatkówka, tenis ziemny).

 


Wikariusz: Ks. mgr Tomasz Lenart

Urodzony 22 lutego 1987 roku w Kolbuszowej, parafia Wszystkich Świętych.

Wyświęcony 24 maja 2003 roku w Katedrze w Sandomierzu przez Biskupa Andrzeja Dzięgę.

Stanowisko od 1 lipca 2017 r

 


Wikariusz: Ks. mgr Maciej Gubernat

Urodzony 4 grudnia 1981 roku w Opatowie, parafia św. Marcina.

Wyświęcony 20 maja 2006 roku w Katedrze w Sandomierzu przez biskupa Andrzeja Dzięgę.

Stanowisko od 1 lipca 2019 roku.

Imieniny: 14 maja /patron – św. Maciej Apostoł/

Nauczyciel – Katecheta w ZSO w Zaklikowie (kl. II, III i IV  Szkoły Podstawowej).

Odpowiedzialny za przygotowanie dzieci klas 3 SP do I Komunii Świętej oraz dzieci klas 4 SP do Rocznicy I Komunii Świętej.

Opiekun grupy duszpasterskiej: duszpasterz 5 Szczepu Harcerskiego „Brzask” i opiekun 55 Drużyny Wędrowniczej „Szum-Bum”.

Zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem coniedzielnych Mszy świętych dla dzieci (godz. 10.30) oraz Mszy świętych harcerskich (2 niedziela miesiąca, godz. 10.30).

 


Rezydent – Emeryt: Ks. Kanonik Henryk Krzyżanowski

Urodzony 2 stycznia 1947 roku w Ladzinie, parafia Rymanów.

Wyświęcony 27 czerwca 1976 roku w Archikatedrze w Przemyślu przez Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

Emerytowany proboszcz parafii Zaklików – od 29 stycznia 2017 roku.

Imieniny: 19 stycznia – patron św. Henryk.

 

 

 


Rezydent: Ks. mgr Eugeniusz Kozłowski

Urodzony 9 lutego 1954 roku w Zarajcu Potockim, parafia Potok Wielki.

Wyświęcony 17 czerwca 1979 roku w Archikatedrze w Lublinie.

Rezydent – rencista w Zaklikowie od 1990 roku.

Imieniny: 15 listopada – patron św. Eugeniusz.