Ogłoszenia duszpasterskie, XXVIII Niedziela zwykła, Rok B – 10.10.2021.

Ogłoszenia duszpasterskie – parafia św. Anny w Zaklikowie
XXVIII Niedziela zwykła, Rok B – 10.10.2021.

1. Dzisiaj z racji drugiej niedzieli miesiąca, składka w kopertach na Fundusz remontowo-gospodarczy w naszej parafii. Bóg zapłać za każdy dar! Nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30 poprowadzi 375 Drużyna Harcerska Watra on Terra. Zapraszamy!

2. Także dzisiaj przeżywamy XXI Dzień Papieski Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pod hasłem: „Nie lękajcie się”! Po każdej Mszy świętej odbędzie się zbiórka do puszek na cele stypendialne dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin.

3. Również dzisiaj nastąpi/ł „Harcerski start”. Tak więc o godz. 10.30 odbędzie się/odbyła się Msza święta „harcerska”, a po Mszy świętej będą/były zorganizowane gry miejskie dla Zuchów i Harcerzy, po nich zaś nastąpi/ł uroczysty Apel z mianowaniem funkcyjnych oraz z wręczeniem zdobytych stopni i sprawności harcerskich.

4. Także dzisiaj o godz. 15.00 sprawowana będzie/była Msza święta w Kolonii Łysaków za wszystkich pomordowanych mieszkańców podczas pacyfikacji wioski.

5. W liturgii i w duszpasterstwie nadchodzącego tygodnia przeżywać będziemy:

– poniedziałek, 11.10. – modlitwę różańcową o godz. 16.30 poprowadzi 25 Gromada Zuchowa Poszukiwacze skarbów.

– wtorek, 12.10. – różaniec pod przewodnictwem Scholi Cantate Deo.

– środa, 13.10. – wspomnienie błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapłana oraz dzień imienin Ks. Bpa Seniora Edwarda Frankowskiego. Polecamy Solenizanta w naszej modlitwie różańcowej, którą poprowadzą dziewczęta i niewiasty noszące imię Anna.

– czwartek, 14.10. – modlitwa różańcowa pod przewodnictwem Nauczycieli i Wychowawców w Dniu ich Patronalnego święta. Dzień Nauczyciela, obchodzony dzisiaj jako Dzień Edukacji Narodowej, upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Natomiast Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest rokrocznie 5 października pod patronatem UNESCO. Dzień ten proklamowany został w 1994 roku na pamiątkę podpisania w 1966 „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”. Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Formatorom życzymy wielu łask od Boga oraz życzliwości i wdzięczności od uczniów i wychowanków.

– piątek, 15.10. – liturgiczne wspomnienie św. Teresy z Avila, dziewicy i Doktora Kościoła. W tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego. W Stanach Zjednoczonych już od 1988 roku dzień 15 października jest oficjalnie obchodzony jako Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych (Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day). Natomiast w Polsce, w tym roku po raz 17-ty, będziemy obchodzili w/w Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego. Zamiast wszelkich nietrafionych pocieszeń, rodzice po stracie dziecka proszą o modlitwę, a Dzień Dziecka Utraconego jest między innymi po to, aby o tym przypomnieć naszym rodzinom, przyjaciołom, znajomym. Tak więc Rodziców, którzy doświadczyli utraty dziecka, zapraszamy na godz. 16.30 na modlitwę różańcową, którą poprowadzi 895 Drużyna harcerska Ognista Czajka, a po różańcu Msza święta o godz. 17.00.

– sobota, 16.10. – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej. W tym dniu przypada 43-a rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża, obecnie świętego Kościoła katolickiego – Jana Pawła II. Różaniec poprowadzi Harcerska Grupa Muzyczna Ejcz-Dżi-Em.

6. Za dwa tygodnie od jutra, tj. w dniu 25 października /poniedziałek/ o godz. 17.00, Ks. Bp Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży, która przygotowuje się do jego przyjęcia.

7. Po rozmowach i po wysłuchaniu wielu opinii parafian została podjęta decyzja dotycząca krzyża misyjnego stojącego przez kilka dziesiątków lat przed kościołem. Decyzja jest następująca: w miejsce dotychczasowego zostanie wykonany nowy krzyż, a zdemontowany krzyż zostanie potraktowany z należytym uszanowaniem! Mianowicie, zmurszałe części drewna krzyżowego /od dołu – 110 cm i od góry – 120 cm/ zostaną wykorzystane podczas uroczystej harcerskiej Watry na Rynku Zaklikowa, wieczorem 11 listopada, w 103 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Natomiast z pozostałej „zdrowej” części belki pionowej zostaną wykonane małe krzyżyki, które będą wręczone każdej Rodzinie naszej parafii na zakończenie Misji świętych, zaplanowanych na początek czerwca przyszłego roku / w dniach od 05 do 12 czerwca 2022 roku/. W dalszym ciągu ponawiam następującą prośbę do parafian: jeśli ktoś pamięta „historię” tego krzyża misyjnego, to proszę o jej spisanie i dostarczenie do kancelarii parafialnej.

8. Na bocznym ołtarzu św. Anny znajdują się miniaturowe Aniołki, artystycznie wykonane przez parafiankę proszącą o anonimowość. Aniołki te można wziąć i postawić w swoim mieszkaniu w odpowiednim miejscu. Dobrowolne ofiary złożone z tej okazji będą przeznaczone na odnowienie posrebrzanego krzyża i dwóch lichtarzy z bocznego ołtarza św. Józefa. W minioną niedzielę złożyliśmy z tej okazji 713,50 złotych. Bóg zapłać!

9. Wypominki za zmarłych możemy składać do specjalnie przygotowanych na ten cel „skarbonek”, które znajdują się na bocznych ołtarzach. Obok tych „skarbonek” wyłożone są koperty, wewnątrz których znajdują się kartki do wypełnienia i program modlitw za zmarłych. Różaniec za zmarłych będzie prowadzony w naszej parafii od 3-go listopada, przez cały miesiąc, każdego dnia o godz. 16.30 w kościele św. Anny – na cmentarzu.

10. Prasa katolicka: Gość Niedzielny oraz Niedziela znajduje się na bocznym ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

11. Do sprzątania kościoła Świętej Trójcy zapraszamy przedstawicieli Rodzin zamieszkałych przy ul. Cicha nr od 12 do 24: w poniedziałek i w sobotę w godzinach określonych z Panem Kościelnym.

12. Podziękowania:

– dziękujemy Rodzinie Państwa Małgorzaty i Sławomira Pokwapisz ze Zdziechowic Drugich za przekazanie Darowizny na cele kultu religijnego /Podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych/ w wysokości 10 330,00 /dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści/ złotych. W naszej parafii jest to pierwsza ofiara tego rodzaju, która została przekazana dla dobra materialnego wspólnoty parafialnej. Bóg zapłać!

– druhnom i druhom ze 105 Drużyny Harcerskiej dziękujemy za rozpoczęcie prac ziemnych nad należytym sprofilowaniem skarpy przed parkanem od stronu ulicy Lubelskiej. Bóg zapłać! Prace te będą kontynuowane.
– dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu przewodniczyli naszym modlitwom różańcowym, a więc: Ministrantom i Kandydatom na ministrantów, dziecięcej Scholi Ignis, Ministrantom starszym i Lektorom, Róży Różańcowej Pani Zelator Zenobii Magolan, Róży Różańcowej Matki Bożej Fatimskiej, uczennicom i uczniom Szkoły Podstawowej w Zdziechowicach oraz 45 Drużynie Starszoharcerskiej Zdobywcy szlaków.

– dziękujemy Darczyńcom, którzy składają ofiary na „Schody św. Józefa w par. św. Anny w Zaklikowie 2021”. Do dnia wczorajszego /tj. sobota, 09.10.2021./ – 125 Ofiarodawców przekazało na ten cel swoje dary na łączną kwotę 19 445 złotych, co stanowi 35,3% całości finansowej tego dzieła. Bóg zapłać za każdą ofiarę!

– przedstawicielom Rodzin zamieszkałych przy ul. Cicha nr od 1 do 10 , dziękujemy za posprzątanie kościoła Świętej Trójcy oraz za ofiarę 150 złotych na kwiaty i środki czystości. Pracowali w poniedziałek oraz w sobotę: Wiesław Golecki, Elżbieta Miękina, Anna Pawusiak, Mirosław Pawusiak, Małgorzata Piskorowska i Maria Robak. Swój dar na kwiaty i środki czystości złożyła także Gabriela Golecka. Bóg zapłać!

Proboszcz – ks. dr Michał Mierzwa