Ogłoszenia duszpasterskie, V Niedziela Wielkiego Postu, Rok B – 21.03.2021.

Ogłoszenia duszpasterskie – parafia św. Anny w Zaklikowie
V Niedziela Wielkiego Postu, Rok B – 21.03.2021.

1. Dzisiaj kończymy tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne, podczas których „wędrowaliśmy” razem ze świętym Józefem. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 16.30, potem Msza święta, a po niej, ok. godz. 18.00, akatyst do świętego Józefa. Zapraszamy!

2. W liturgii i w duszpasterstwie nadchodzącego tygodnia przeżywać będziemy:

– poniedziałek, 22.03. – Nabożeństwo do św. Józefa o godz. 16.30. Zapraszamy!

– wtorek, 23.03. – o godz. 16.30 – tak jak w każdy wtorek – Nowenna do świętej Anny. Zapraszamy!

– środa, 24.03. – o godz. 16.30 – Nabożeństwo do świętego Bartłomieja – 24 dzień miesiąca. Od godz. 18.00 do 20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi. O godz. 19.00 adorację poprowadzą Nauczyciele – Emeryci. Dziękujemy!

– czwartek, 25.03. – liturgiczna Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Dzień ten został ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał: „proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” (nr 85). Msze święte o godz. 7.00 i o 17.00. O godz. 16.30 – Droga Krzyżowa dla dzieci. Od godz. 18.00 do 20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi.

– piątek, 26.03. – Droga Krzyżowa dla dorosłych o godz. 16.30, natomiast o 17.30 Droga Krzyżowa dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, a od godz. 18.00 do 20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi. O godz. 19.00 adorację poprowadzi Grupa Modlitewna św. Józefa. Dziękujemy! Tego dnia z Sanktuarium w Janowie Lubelskim wyruszy do siedmiu miejsc Ekstremalna Droga Krzyżowa. Szczegóły organizacyjne znajdziemy w ogłoszeniu i na plakacie w przedsionku kościoła.

– sobota, 27.03. – w tym dniu odwiedzimy z posługą sakramentalną obłożnie chorych – początek od godz. 8.30. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii, dzisiaj po Mszach świętych, tylko tych chorych, którzy nie są objęci systematyczną opieką z okazji Pierwszych piątków miesiąca. O godz. 16.30 Nabożeństwo do świętego Józefa, a od godz. 18.00 do 20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi. O godz. 19.00 adorację poprowadzą Państwo Maria i Marian Janik. Dziękujemy!

3. Liturgia najbliższej niedzieli, zwanej Niedzielą Palmową, wprowadza nas w przeżywanie zbawczych wydarzeń Wielkiego Tygodnia.

4. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz na tegoroczną dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego można składać do puszek znajdujących się na bocznych ołtarzach. Bóg zapłać za każdy dar!

5. Zachęcamy do przekazania 1 procenta podatku na działający przy naszej parafii 5 Szczep Harcerski „Brzask”. Za wszystkie ofiarowane nam z tego tytułu środki serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!

6. Na bocznym ołtarzu św. Józefa – po lewej jego stronie – znajdują się następujące „kwiatki św. Józefa”: 1/ Książka „Wszystko o św. Józefie”; 2/ Modlitewnik do św. Józefa – oprawa miękka; 3/ Modlitewnik do św. Józefa – oprawa twarda; 4/ Różaniec z obrazkiem i z „wizerunkiem” świętego Józefa. Zachęcamy do nabywania „Józefowych pamiątek”, a należności prosimy składać do znajdującej się obok skarbonki odpowiednio opisanej. Natomiast po prawej stronie ołtarza znajdują się koperty z nadrukiem „Moja ofiara na renowację obrazów: św. Józefa i św. Antoniego – Zaklików – 2021”. Z góry dziękujemy za każdy dar przeznaczony na ten cel.

7. Harcerskie wieści: W ciągu ostatnich dwóch tygodni sporo wydarzyło się w naszym 5 Szczepie Harcerskim „Brzask”. I tak:
– W związku z rozporządzeniami „pandemicznymi” możliwe były spotkania tylko w grupach do 10 osób i oficjalnie zbiórki jeszcze nie wystartowały, ale aktywność harcerska już wystartowała, chociaż była ona uzależniona od możliwości organizacyjnych i od indywidualnych decyzji drużynowych.
– Mimo ograniczeń „covidowych” – na niwie indywidualnych prób harcerskich działo się całkiem sporo: oto w miniony poniedziałek przybyła nam szóstka wędrowników z otwartymi próbami przewodnikowskimi dokonanymi przed hufcową Komisją Stopni Instruktorskich. A oto i oni: Katarzyna Rapa, Julia Ziółkowska, Wioletta Marchut, Patryk Ryba, Filip Blat i Kacper Kuźnicki. Kolejne dwie próby Chiary Szklarz i Mateusza Nawrockiego zostały przedłużone z racji trudności w wykonaniu niektórych obowiązkowych kursów i szkoleń. Do grona wędrowników ze zdobytym naramiennikiem wędrowniczym dołączył druh przewodnik Konrad Szczuka. Grono to w obecnej chwili liczy siedmioro harcerzy.
– W ubiegłym tygodniu nasi harcerze z 45 Drużyny Starszoharcerskiej przeszli w sposób uroczysty do drużyny Wędrowniczej i bardzo serdecznie zostali przyjęci przez naszych wędrowników.
– Natomiast w ostatni wtorek przed naszą Szczepową Kapitułą Stopni Wędrowniczych stanęło osiemnaścioro harcerzy. Każdy z nich na drodze indywidualnego rozwoju zamykał lub otwierał próby na stopnie wędrownicze i na naramienniki. Wszystkim gorąco gratulujemy: włożonej dotychczasowej pracy, osiąganych sukcesów oraz pięknych planów na przyszłość harcerskiego życia. Szczęść Boże i Czuwaj! Dariusz Mróz – Komendant 5 Szczepu Harcerskiego Brzask w Zaklikowie. 

8. Prasa katolicka: Gość Niedzielny oraz Niedziela znajduje się na bocznym ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa.

9. Do sprzątania kościoła Świętej Trójcy zapraszamy przedstawicieli Rodzin zamieszkałych przy Placu Sienkiewicza, numery od 18 do 35. Sprzątanie w poniedziałek i w sobotę w godzinach ustalonych z Panem Kościelnym.

10. Podziękowania:

– przedstawicielom Rodzin mieszkających przy Placu Sienkiewicza, numery od 1 do 15, dziękujemy za posprzątanie kościoła Świętej Trójcy oraz za ofiarę 300 złotych na kwiaty i środki czystości. Pracowali w poniedziałek: Marta Guzik, Ewelina Jabłońska, Beata Kurowska, Zdzisław Morawski, Natalia Nieradko, Bartosz Zakościelny, Damian Zakościelny, Maria Zakościelna, Mirosława Zakościelna i Teresa Zakościelna; natomiast w sobotę: Marta Guzik, Zdzisław Morawski, Natalia Nieradko, Maria Zakościelna, Mirosława Zakościelna i Teresa Zakościelna. Dar na kwiaty i środki czystości złożyły także Elżbieta Plennikowska i Anna Górska. Bóg zapłać!

Proboszcz – Ks. dr Michał Mierzwa