Ogłoszenia duszpasterskie, XXXIV Niedziela zwykła, Rok A, Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 22.11.2020.

Ogłoszenia duszpasterskie – parafia św. Anny w Zaklikowie
XXXIV Niedziela zwykła, Rok A – 22.11.2020.
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

1. Od wczoraj do najbliższej soboty przeżywamy w Diecezji Sandomierskiej Tydzień Biblijny. Zachęcamy do systematycznej lektury Pisma świętego i zapraszamy na wspólną modlitwę.

2. Dzisiaj – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego oraz patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

3. W liturgii i w duszpasterstwie nadchodzącego tygodnia przeżywać będziemy:

– wtorek, 24.11. – wspomnienie świętych męczenników z Wietnamu: Andrzeja Dung-Lac, kapłana i jego towarzyszy.

4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny, którego tematem duszpasterskim są słowa: Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Słowa te określają drugi rok trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem Eucharystia daje życie.

5. Także w przyszłą niedzielę rozpoczynamy tegoroczne Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii. W obecnym czasie „pandemicznym” Rekolekcje będą prowadzone przede wszystkim z wykorzystaniem transmisji internetowej naszej TV Trinitas. Tak więc w każdą niedzielę Adwentu będą głoszone nauki rekolekcyjne podczas wszystkich Mszy świętych. I tak: o godz. 7.00 i 17.00 nauka dla wszystkich, o godz. 9.00 nauka dla młodzieży, o godz. 10.30 nauka dla dzieci, a o godz. 12.00 nauka dla rodziców. Rekolekcje poprowadzi ks. Maciej, któremu już teraz dziękujemy za podjęty trud duchowego przygotowania nas do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Program Rekolekcji będzie w tym tygodniu zamieszczony na stronie Internetowej naszej parafii oraz na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła. Zapraszamy!

6. Również przyszłą niedzielę rozpoczynamy tegoroczne Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom poprzez nabywanie świec wigilijnych Caritas. Postarajmy się o to, aby w naszej parafii w każdej rodzinie ta świeca Caritas zapłonęła nie tylko podczas Wieczerzy wigilijnej, ale również podczas – w tym roku wyjątkowych – spotkań świątecznych i noworocznych w gronie najbliższej rodziny.

7. Spowiedź adwentowa i przedświąteczna będzie zorganizowana w naszej parafii w następujący sposób: przez cały czas Adwentu w dni powszednie – codziennie rano i wieczorem pół godziny przed Mszą świętą; w niedziele podczas wszystkich Mszy świętych, natomiast od 16 grudnia /środa/ do 23 grudnia /środa/ włącznie, tj przez 8 dni wieczorem od godz. 18.00 do 20.00 w naszym kościele będzie okazja do prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty. Kapłani będą w tym czasie oczekiwali w konfesjonałach. Program spowiedzi będzie uwidoczniony w przedsionku kościoła oraz na stronie Internetowej naszej parafii. Nie odkładajmy jednak spowiedzi na ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem.

8. Prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz Niedziela znajduje się na bocznym ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do czytania katolickiej lektury.

9. Do sprzątania kościoła zapraszamy przedstawicieli rodzin mieszkających przy ul. Piłsudskiego, numery od 22 do 31: w poniedziałek po Mszy świętej wieczornej, a w sobotę po Mszy świętej porannej.

10. Podziękowania:

– dziękujemy harcerkom i harcerzom z naszego 5 Szczepu Harcerskiego Brzask za wczorajsze jesienne uporządkowanie otoczenia naszego kościoła. Pod przewodnictwem Druha Komendanta Dariusza Mróz oraz Druhny Przewodnik Eweliny Skorupa wytrwale pracowali: druh Michał Magolan, druh Piotr Muszak, druh Mateusz Nawrocki, druhna Martyna Skorupa, druhna Kiara Szklarz, druh Adrian Ziółkowski oraz druhna Julia Ziółkowska. Bóg zapłać!

– przedstawicielom Rodzin mieszkających przy ul. Piłsudskiego, numery od 11 do 20, dziękujemy za posprzątanie kościoła w minionym tygodniu oraz za ofiarę 90 złotych na kwiaty i środki czystości. Pracowali w poniedziałek: Emilia Bednarska, Marianna Bednarska, Jadwiga Michalczak, Renata Oszust, Barbara Sulowska i Wanda Trela, natomiast w sobotę: Marianna Bednarska, Jadwiga Michalczak, Renata Oszust, Barbara Sulowska i Wanda Trela. Bóg zapłać!

11. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: +Andrzej Piskorowski z Zaklikowa – w jego intencji będą sprawowane dwie Msze święta od uczestników pogrzebu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Proboszcz – Ks. dr Michał Mierzwa