Ogłoszenia duszpasterskie, IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare… – Cieszcie się…”, Rok A – 22.03.2020.

Ogłoszenia duszpasterskie – parafia św. Anny w Zaklikowie
IV Niedziela Wielkiego Postu, „Laetare…” – „Cieszcie się…”
Rok A – 22.03.2020.

1. Z radością informujemy, że od wczoraj, tj. od soboty 21 marca 2020 roku, z naszego kościoła parafialnego prowadzona jest na żywo Internetowa transmisja Mszy świętych oraz nabożeństw. Najprostszy sposób uruchomienia tej transmisji dokonujemy poprzez stronę naszej parafii: www.parafiazaklikow.pl W tym miejscu składam serdeczne podziękowania Księdzu Tomkowi za profesjonalną instalację odpowiednich urządzeń transmisyjnych, które otwierają nam, Waszym duszpasterzom, „okno na parafię i na cały świat”. Bóg zapłać!

2. Dzisiaj IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana niedzielą radości – „Lætare…” od pierwszych słów łacińskiej antyfony na wejście „Laetare Jerusalem… – Ciesz się Jerozolimo”. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Ojciec św. poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii różany kolor szat. Można go używać jedynie dwa razy w roku liturgicznym, tj. dzisiaj oraz w III Niedzielę Adwentu, zwaną niedzielą „Gaudete”.

3. Dzisiaj nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 16.30 zostaje odwołane – według zaleceń Księdza Biskupa Ordynariusza.

4. W liturgii i w duszpasterstwie nadchodzącego tygodnia przeżywać będziemy:

– wtorek, 24.03. – o godz. 16.30 – tak jak w każdy wtorek – Nowenna do świętej Anny. Patronce naszej parafii będziemy polecali w modlitwie te wszystkie trudne sprawy związane z pandemią koronawirusa.

– środa, 25.03. – liturgiczna Uroczystość Zwiastowanie Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Dzień ten został ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał: „proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” (nr 85). Msze święte o godz. 7.00 i o 17.00. W tym dniu rozpoczynamy duchowe przygotowanie do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego poprzez możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w związku z koronawirusem. Tak więc od środy do soboty włącznie proponujemy trzy możliwości czasowe skorzystania ze spowiedzi: rano od godz. 6.30 do 7.00; po południu od godz. 16.00 do 17.00 oraz wieczorem od godz. 18.00 do 19.00. W godzinach tych kapłani będą oczekiwali na penitentów w 3 miejscach: w dwóch bocznych kaplicach oraz w zakrystii dla ministrantów.

– czwartek, 26.03. – możliwość spowiedzi: 6.30 – 7.00; 16.00 – 17.00 oraz 18.00 – 19.00. O godz. 16.30 Internetowa Droga Krzyżowa dla dzieci, którą poprowadzi Ks. Maciej.

– piątek, 27.03. – możliwość spowiedzi: 6.30 – 7.00; 16.00 – 17.00 oraz 18.00 – 19.00. O godz. 16.30 Internetowa Droga Krzyżowa dla dorosłych prowadzona przez Ks. Proboszcza.

– sobota, 28.03. – możliwość spowiedzi: 6.30 – 7.00; 16.00 – 17.00 oraz 18.00 – 19.00. W nocy zmiana czasu na letni – w niedzielę wstajemy jedną godzinę wcześniej!

5. Obecnie, po uruchomieniu transmisji Internetowej z naszego kościoła, przygotowujemy w gronie Duszpasterzy parafii tegoroczne Internetowe Rekolekcje Wielkopostne, w których będzie można uczestniczyć w dniach od 3 do 5 kwietnia br./ od piątku do Niedzieli Palmowej włącznie/. Szczegółowy plan tych Rekolekcji zamieścimy pod koniec tego tygodnia.

6. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu oraz na tegoroczną dekorację Ciemnicy i Grobu Pańskiego można składać do puszek znajdujących się na bocznych ołtarzach. W tym roku dekoracja oraz liturgia Wielkiego Tygodnia będzie dostosowana do zaleceń Stolicy Apostolskiej oraz do wskazań Biskupa Diecezjalnego. Otrzymaliśmy w tym temacie odpowiednie rozporządzenia.

7. Od dzisiaj będzie można zaopatrzyć się w baranka wielkanocnego z czekolady białej, w ramach akcji „Caritas” – pomoc ubogim dzieciom. Baranki te znajdują się na bocznych ołtarzach. Ofiary złożone z tej okazji zostaną przesłane do Caritas diecezji sandomierskiej.

8. Wszelkie ofiary na potrzeby naszej parafii można przesyłać na następujące konto bankowe: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej, Oddział w Zaklikowie, Nr konta: 54 8717 1093 2012 1200 2163 0002 – z dopiskiem ofiara niedzielna/świąteczna lub też ofiara na remont parkanu. Składamy wyrazy podziękowania za każdą troskę o materialną stronę funkcjonowania naszej parafii. Bóg zapłać!

9. Zachęcamy do przekazania 1 procenta podatku na działający przy naszej parafii 5 Szczep Harcerski „Brzask”. Szczegółowe informacje są zawarte na plakatach i ulotkach znajdujących się w przedsionku kościoła. Za wszystkie dary dziękujemy. Bóg zapłać!

10. Prasa katolicka – Tygodnik Niedziela – wyłożony jest w przedsionku kościoła.

11. Komunikat pszczelarzy: Właściciele pasiek pszczelich zwracają się z apelem do rolników, sadowników i działkowców o przestrzeganie podstawowych zasad stosowania środków ochrony roślin, celem uniknięcia masowego zatrucia pszczół jakie miało miejsce w ubiegłym roku. Wykonywanie oprysków środkami owadobójczymi, posiadającymi możliwie najkrótszy okres prewencji, należy przeprowadzać w okresie braku aktywności pszczół, czyli późnym wieczorem lub w porze nocnej.

12. Na najbliższe tygodnie zawieszamy sprzątanie kościoła Świętej Trójcy. W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej, stosowne informacje podamy z odpowiednim uprzedzeniem.

13. Podziękowania:
– Panu Bartłomiejowi Żelaznemu z Zaklikowa dziękujemy za ofiarowanie środka dezynfekcyjnego dla potrzeb liturgicznych i duszpasterskich parafii. Bóg zapłać!

Proboszcz – Ks. dr Michał Mierzwa