Wizytacja kanoniczna naszej parafii

W dniu 21 lutego 2020 roku do naszej parafii przybył z wizytacją kanoniczną JE Ks Bp Krzysztof Nitkiewicz wraz ze swoim sekretarzem Ks. dr Dariuszem Sidorem. Wizytacja rozpoczęła się spotkaniem u Sióstr Opatrzności Bożej w Irenie. Następnie Ks Biskup udał się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie, gdzie uczestniczył w katechezie prowadzonej przez Ks. Macieja Gubernata. Ks Biskup spotkał się również z nauczycielami pracującymi w Zespole Szkół w Zaklikowie. Następnie udał sie na Radną Górę do Sióstr św. Józefa. Po godz. 14.00 Ks. Biskup udał się z wizytą do chorych, po czym złożył wizytę w Kościele św. Anny na cmentarzu. Następnie udał się do kaplicy Podwyższenia Krzyża w Karkówce. Po tej wizycie nastąpiło spotkanie z rodzicami Sióstr zakonnych i kapłanów pochodzących z zaklikowskiej parafii. Po godz. 16.00 Ks Biskup spotkał się z Liturgiczną Służbą Ołtarza naszej parafii, a następnie udał się do Kościoła Świętej Trójcy,  gdzie spotkał się z przedstawicielami wspólnot i grup duszpasterskich. O godz. 17.00 rozpoczęła się Msza święta, w czasie której Ks. dr Proboszcz Michał Mierzwa złożył sprawozdanie z funkcjonowania parafii w ostatnich 5 latach. Ks. Biskup w czasie homilii przypomniał nam, że człowiek jest zawsze w drodze do Boga, gdzie „punkt dojścia jest punktem wyjścia” tzn. osiągając pewne cele, powinien człowiek jeszcze mocniej pragnąć zjednoczenia z Chrystusem i nigdy nie ustawać w drodze do doskonałości. Wizytacja kanoniczna zakończyła się około godz. 20.00 po spotkaniu Ks. Biskupa z kapłanami pracującymi w naszym dekanacie.