„Zagrody nasze widzieć przychodzi…” Boże Ciało 2019

Zgodnie z miejscową tradycją zaklikowskie obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się od Eucharystii się kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, po której wyruszyła uroczysta procesja do czterech ołtarzy, umiejscowionych wokół głównego Rynku miasta.

Słoneczna pogoda zachęciła do udziału w tym wyjątkowym liturgicznym wydarzeniu wielką rzeszę parafian i gości. Mszy świętej przewodniczył ksiądz proboszcz Michał Mierzwa, który wygłosił także okolicznościowe kazanie o potrzebie szacunku wobec Bożego Ciała, czyli Eucharystii, z czego wypływa szacunek do siebie samego i do innych. Koncelebrowali miejscowi kapłani – ksiądz kanonik Henryk Krzyżanowski i ksiądz kapelan Mieczysław Janiec.

W tym roku ołtarze polowe przygotowali mieszkańcy Zdziechowic I, Zdziechowic II, Ireny oraz Baraków Nowych, Braków Starych i Józefowa. Wsparciem służyli także mieszkańcy Zaklikowa.

Tematyka plenerowych „Stołów Eucharystii” nawiązywała do tematu roku duszpasterskiego w polskim Kościele: („W mocy Bożego Ducha”), troski o powołania kapłańskie i zakonne („Wypłyń na głębię”), wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii („Panie zostań z nami”) oraz aktualnych wydarzeń społecznych w naszym kraju („Ziemio Polska, ziemio Ojczysta, zjednocz nas przy Chrystusie”).

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przebieg dzisiejszej uroczystości: mieszkańcom miejscowości, które przygotowały ołtarze, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, dzieciom sypiącym kwiaty oraz dzwoniącym dzwonkami, Chórowi „Gloria”, harcerzom, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Wspólnocie Lektorów Dorosłych, Scholi Dziecięcej „Ignis”, paniom niosącym feretrony, siostrom zakonnym z Ireny i Radnej Góry oraz wszystkim wiernym, którzy uczestniczyli w tym publicznym manifeście wiary w Boga.

 

Zdjęcia – Izabela Zmysłowska, Mirosław Dwornikiewicz