Kolumbowie w Zaklikowie

Nie odwiedzili naszej świątyni legendarni polscy literaci, weterani II wojny światowej, urodzeni około roku „Cudu nad Wisłą”. Nie przybyli także odtwórcy ich życia w popularnym serialu z lat 70. Przybyli inni „kolumbowie” – ci w rycerskich chrześcijańskich „zbrojach”. 

W niedzielę 5 maja podczas Mszy świętych modlili się z nami Rycerze Kolumba z Rad lokalnych ze Stalowej Woli i Tarnobrzegu.

Pod koniec każdej Eucharystii podzielili się świadectwem swojej rycerskiej drogi. Podkreślili wielką wartość przebywania w męskiej wspólnocie mężów i ojców oraz wspólnej działalności na rzecz swoich lokalnych społeczności. Jak podkreślili – w grupie osób kierujących się tymi sami wartościami człowiek na nowo odkrywa swoje talenty i możliwości. Także rodziny – żony i dzieci – dużo zyskują z obecności głowy rodziny w takiej wspólnocie, gdyż wpływa ona na ugruntowanie chrześcijańskiej i patriotycznej drogi życia. 

Na świecie jest ich ponad 1 800 000 mężczyzn, którzy służą Kościołowi wprowadzając wiarę w czyn. Zakon rozpoczął działalność w 1882 roku w USA z inicjatywy amerykańskiego księdza Michaela McGivneya. Na czele zakonu stoi Najwyższy Rycerz. W 1897 roku Zakon przybył do Kanady (dziś 231 tys. rycerzy), w 1905 roku na Filipiny (ok. 250 tys.) i do Meksyku (7 tys.), a w 1909 roku na Kubę. W Polsce rycerze działają od 2006 roku.

Nazwa organizacji upamiętnia postać Krzysztofa Kolumba. Naczelnymi zasadami są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Dodatkowo jednym ze sztandarowych zadań Rycerzy Kolumba jest ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Nasi goście przytoczyli pięć powodów, aby zostać Rycerzem Kolumba:

1. Należąc do największej na świecie i najbardziej dynamicznej katolickiej męskiej organizacji będziesz we wspólnocie z ponad 1.8 miliona braci i ich rodzinami w Polsce, USA, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, w Ameryce Centralnej i na Karaibach.

2. Osobiste zaangażowanie w działalność Zakonu dostarczy Ci okazji służenia – w duchu braterstwa i miłosierdzia – Kościołowi rzymskokatolickiemu na szczeblu lokalnym, diecezjalnym i uniwersalnym, a także służenia Twojej społeczności i tym wśród nas, których los najbardziej dotknął.

3. Aktywne uczestnictwo w działalności rady – duchowej, bratniej, społecznej, sportowej i rozrywkowej – będzie dla Ciebie szkołą przewodzenia i da Ci szansę rozwoju osobistego.

4. Będziesz miał satysfakcję z przynależności do organizacji podzielającej Twoje religijne przekonania, która łączy mężczyzn o wspólnym światopoglądzie w dążeniu do wspólnego celu i stwarza możliwości zawiązania i utrwalania na lata więzów przyjaźni.

5. Słuszna duma, którą będziesz odczuwał jak wszyscy rycerze, wiedząc, że nasza organizacja nie ustępuje nikomu pierwszeństwa w służeniu oparciem Ojcu Świętemu, biskupom i księżom, w służbie bliźnim, szczególnie tym najbardziej potrzebującym, a także staje zjednoczona w obronie wartości chrześcijańskich wobec ataków na rodzinę i niewinne życie ludzkie.

Rycerzami Kolumba mogą być mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami, pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna akceptuje naukę Kościoła Katolickiego w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego, a także może przystępować do Sakramentów Świętych.

Zachęcamy mężczyzn z naszej parafii do wstępowania do tworzonej przy naszej parafii Rady lokalnej. Aby takowa powstała, musi liczyć przynajmniej 30 osób. Uroczyste przyjęcie do zakonu Rycerzy Kolumba planowane jest na drugą połowę maja. Szczegółowe informacje można uzyskać u ks. proboszcza Michała Mierzwy.

 

Strona internetowa polskich Rycerzy Kolumba:

http://www.rycerzekolumba.com/polska/index.php

 

Zdjęcia – Sylwia Janiszewska