Z góry widać lepiej!

To zdanie można uznać za streszczenie słów Boga do człowieka w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jezus zabrał uczniów na górę i tam, przemieniając się wobec nich, pokazał swoją Boską naturę. Ich wysiłek wchodzenia na szczyt nie poszedł na marne.

Drogą na wyżyny, gdzie spotkać można Boga jest z pewnością czas rodzinnego przygotowania do dnia Pierwszej Komunii Świętej. Obok coniedzielnego uczestnictwa w Eucharystii dla dzieci i ich rodzin, comiesięcznych spotkań formacyjnych, bliższego poznawania przykazań i prawd wiary na katechezie czy modlitwy podczas nabożeństw październikowych, adwentowych, wielkopostnych i majowych przychodzą momenty szczególne. Tak właśnie było tej niedzieli.

Dzieci otrzymały z rąk swoich ojców lub osób ich zstępujących (chrzestnych czy dziadków) poświęcone przez księdza proboszcza medaliki. Po wzruszającej chwili założenia ich przez ojców i udzielenia dzieciom ojcowskiego błogosławieństwa, polecono je pod opiekę Boga przez wstawiennictwo św. Józefa – patrona rodzin i ojców. Ten moment każde dziecko z pewnością zapamięta na długo.

Podczas homilii dzieci zauważyły, że z każdym rokiem więcej wiedzą i potrafią, w czym pomaga im przykład rodziców, nauczycieli czy kapłanów. Jednak to wymaga od nich dużo wysiłku, podobnego do wchodzenia na górę. Gdy przyjdzie zniechęcenie czy lenistwo, dobrym sposobem jest użycie, dosłownie i w przenośni, gwizdka, który na nowo obudzi zapał w dążeniu ku górze. Dzieci pokazały, że nie sposób tego dźwięku nie usłyszeć… A gdy już cel zostanie osiągnięty, można zachwycać się wspaniałym widokiem! Bo z góry, także z drabinki w kościele, widać lepiej – nawet swoich rodziców!

Pan Jezus wszystkim przypomina, że jedyną właściwą drogą człowieka ku szczęściu na ziemi i w wieczności jest droga ku wysokim celom, ku wielkim ideałom, droga ku górze!

 

Zdjęcia – Sylwia Janiszewska