Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego

W niedzielę poprzedzającą Ofiarowanie Pańskie – patronalne święto zgromadzeń zakonnych, w naszej świątyni odbył się parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej racji w uroczystej Mszy świętej o godz. 12.00 uczestniczyły zgromadzenia zakonne, pracujące na terenie naszej parafii – Siostry Opatrzności Bożej z Ireny oraz Siostry świętego Józefa z Radnej Góry.

Wspólna modlitwa, w której uczestniczyli kapelani obydwu domów zakonnych, była okazją do podziękowania Siostrom za ich wielki wkład w życie naszej wspólnoty, zarówno od strony duszpasterskiej, jak i modlitewnej.

Siostry zaangażowały się w przygotowanie liturgii słowa oraz opowiedziały zgromadzonym wiernym o swoim powołaniu i posłannictwie.

Podczas tej uroczystej Eucharystii wspólnota parafialna powiększyła się o dwoje nowych chrześcijan – chrzest święty przyjęła Milenka i Fabian.

Na zakończenie Mszy świętej Ks. Proboszcz podziękował Siostrom za obecność i czynne zaangażowanie w życie parafii i wraz z młodzieżą wręczył im, kapelanom oraz najmłodszym parafianom drobne upominki.

Mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie stanie się już tradycją w naszej wspólnocie parafialnej!

 

Siostry Józefitki

https://www.facebook.com/jozefitkicssj/

Siostry Opatrzności Bożej

https://www.facebook.com/Zgromadzenie-Si%C3%B3str-Opatrzno%C5%9Bci-Bo%C5%BCej-209209379251901/