Ogień coraz większy!

Kolejne trzy dziewczynki w sposób uroczysty zostały przyjęte do grona Scholi dziecięcej „Ignis” (łac. ogień). Stało się podczas niedzielnej Mszy świętej dla dzieci o godz. 10.30.

Ten ważny moment poprzedziła homilia dla dzieci i ich rodziców, tym razem mówiąca o wartości sakramentu małżeństwa. Pan Jezus, podobnie jak podczas pierwszego cudu na weselu w Kanie Galilejskiej, chce być obecny w życiu rodzin – małżonków i ich dzieci. Najmłodsi w bardzo kreatywny i radosny sposób przypomnieli dorosłym, jak ważne jest wytrwanie w przyrzeczeniach małżeńskich. Pomocą w tym jest wzajemna miłość i szacunek, do których siłę daje sam Bóg. A obrączki ślubne pomagają, aby mąż i żona „nigdy się nie zgubili”. 

Po homilii trzy nowe scholanki na ręce ks. proboszcza złożyły swoje przyrzeczenia do radosnego uwielbiania Boga poprzez swój śpiew, po czym poświęcone zostały ich nowe stroje. 

Schola dziecięca „Ignis” istnieje od 2015 roku i obecnie tworzy ją ponad 50 dziewczyn w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej. Swoim śpiewem ubogaca coniedzielne Msze święte dla dzieci o godz. 10.30 oraz liczne muzyczne wydarzenia kościelne i gminne. Próby odbywają się w każdy poniedziałek w „Oratorium św. Wojciecha” (godz. 16.00-17.00 – grupa młodsza, godz. 17.00-18.00 – grupa starsza) pod kierunkiem pani katechetki Izabeli Spyry. 

Zapraszamy do wstępowania w szeregi „parafialnego ognia”!

 

Zdjęcia – Sylwia Janiszewska