«

»

Gru 01

Ruszyła “Dekanalna Szkoła Lektora”

Każdego roku w ramach diecezjalnego duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza obok rozgrywek sportowych i konkursów odbywają się różnego rodzaju kursy i szkolenia dla ministrantów. Jednymi z nich są Dekanalne Szkoły Lektora, które przygotowują do pełnienia posługi lektora podczas Mszy świętych i nabożeństw.

W dekanacie zaklikowskim pierwsze spotkanie dla przyszłych lektorów odbyło się w sobotę 1 grudnia w Oratorium św. Wojciecha w Zaklikowie. Przybyło na nie 26 ministrantów z okolicznych parafii.

Każde spotkanie zawiera stronę teoretyczną i praktyczną posługi przyszłych lektorów. Składają się na to cztery bloki tematyczne – formacja ascetyczna, formacja biblijna, formacja liturgiczna oraz formacja fonetyczna. 

Pierwsze spotkanie poprowadzili kapłani z naszej parafii – ks. proboszcz Michał Mierzwa (formacja ascetyczna i fonetyczna), ks. Tomasz Lenart – opiekun parafialnej Liturgicznej Służby Ołtarza (formacja liturgiczna) oraz ks. Kamil Dziurdź – Dekanalny Duszpasterz Dzieci i Młodzieży (formacja biblijna).

Oprócz wspomnianych zajęć nie mogło zabraknąć także wspólnej modlitwy za powołanych i o nowe powołania kapłańskie (także z grona ministranckiego).

Po kilku tego typu spotkaniach i pozytywnym zakończeniu kursu w maju przyszłego roku ministranci zostaną uroczyście włączeni do grona lektorów.

Tego typu spotkania służą z jednej strony podniesieniu poziomu i godności liturgii w naszych kościołach, ale też pomagają we wzajemnej integracji ministrantów, których łączy służba (łac. ministrare) Bogu i modlącym się ludziom!