Harcerskie ideały. Kolejna Msza święta harcerska

Comiesięczne Msze Święte harcerskie wchodzą do tradycji naszej parafii. Już po raz kolejny w druga niedzielę miesiąca o godz. 10.30 świątynię wypełniły zastępy naszych harcerzy.

Zuchy i harcerze z 5 Szczepu Harcerskiego “Brzask” wraz z instruktorami przygotowali oprawę tej wyjątkowej Liturgii.

Przed pieśnią na wejście ustawieni w kolumnie dwójkowej odśpiewali Hymn Związku Harcerstwa Polskiego. Przedstawiciele gromad i drużyn zaangażowali się w czytania mszalne, psalm, modlitwę powszechną oraz procesję z darami. Od strony muzycznej Eucharystię ubogaciła nasza Harcerska Grupa Muzyczna.

Podczas okolicznościowych homilii kolejnych Mszy harcerskich, zgromadzeni wierni, oprócz wyjaśnienia Słowa Bożego z danej niedzieli, dowiedzą się, jakimi ideałami kierują się na co dzień zuchy i harcerze.

Tematem najbliższych kazań jest treść Przyrzeczenia Harcerskiego: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

Podczas tej niedzieli wyjaśniony został pierwszy element Przyrzeczenia: służba Bogu. Tak, jak Jezus wezwał w dzisiejszej Ewangelii młodzieńca do całkowitego oddania się służbie Bogu, tak i harcerze, jak i wszyscy wierzący powinni na pierwszym miejscu stawiać Boga. To Jemu należy służyć i od Niego uczyć się bezinteresownej służby bliźnim. Jak pisał w komentarzu do tego punktu hm. Stefan Mirowski – „to właśnie Bóg stanowi uosobienie najwyższych ideałów, takich jak miłość, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, piękno, przyjaźń i braterstwo, wiara oraz nadzieja. Ideały te łączą wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od pochodzenia, narodowości, wyznania, bo wywodzą się z norm moralnych opartych na uniwersalnych, etycznych i kulturowych tradycjach chrześcijaństwa”. 

Na zakończenie Eucharystii już tradycyjnie odśpiewana została “Modlitwa harcerska”.

Najbliższa Msza święta harcerska odbędzie się w niedzielę 11 listopada o godz. 12.00 na Rynku Zaklikowskim, kiedy to uroczyście obchodzić będziemy 100-lecie Niepodległości.

A dzień wcześniej, w sobotę 10 listopada o godz. 19.00 również na Rynku w Zaklikowie zapłonie „I Watra Niepodległości”. Przy harcerskim ognisku odbędzie się wspólne radosne śpiewanie pieśni patriotycznych. Już teraz harcerze z Zaklikowa i Lipy zapraszają na to wyjątkowe wydarzenie wszystkich mieszkańców gminy i okolic!

Czuwaj!

 

Zdjęcia – Sylwia Janiszewska