«

»

Paź 06

Ogłoszenia duszpasterskie, XXVII Niedziela zwykła, Rok B – 07.10.2018.

Ogłoszenia duszpasterskie – parafia św. Anny w Zaklikowie
XXVII Niedziela zwykła, Rok B – 07.10.2018.

 

1. Dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże ks. Zbigniewowi Lenartowi, katechiście wędrownemu, który od 18 lat pracuje w Kazachstanie i na Syberii. Po Mszach świętych będzie możliwość złożenia ofiary na potrzeby duszpasterstwa w miejscach posługi ks. Zbigniewa. Z góry składamy serdeczne Bóg zapłać!

2. Również dzisiaj, z racji pierwszej niedzieli miesiąca października – możliwość wsparcia finansowego Radia Maryja poprzez ofiarę złożoną do puszek po każdej Mszy świętej, natomiast o godz. 16.30 będzie modlitwa różańcowa prowadzona przez Koło Różańcowe Pani Zelator Zenobii Magolan. Zapraszamy!

3. Także dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie dotyczące aktualnych spraw samorządowych.

4. Zapraszamy na modlitwę i rozważanie tajemnic różańcowych przez cały miesiąc październik, codziennie o godz. 16.30 – zarówno w dni powszednie jak i w niedziele. Po różańcu, około godz. 17.00, będzie sprawowana Msza święta. Każdego dnia różaniec będzie prowadziła inna grupa modlitewna według grafiku zamieszczonego w przedsionku kościoła oraz na stronie Internetowej naszej parafii.

5. Od dzisiaj będziemy mieli możliwość składania wypominków za zmarłych. Na ołtarzach bocznych oraz w przedsionku kościoła wyłożone są przygotowane na ten cel koperty. Wewnątrz kopert znajdują się kartki do wypełnienia i program modlitw za zmarłych, które będą prowadzone przez cały miesiąc listopad o godz. 16.30. Wypełnione kartki możemy złożyć w zakrystii, w kancelarii parafialnej oraz możemy bezpośrednio przekazać kapłanowi.

6. W liturgii i w duszpasterstwie nadchodzącego tygodnia przeżywać będziemy:

– poniedziałek, 08.10.wyjątkowo w tym miesiącu! spotkanie członków Kół Żywego Różańca – zamiast spotkania we wtorek. Zapraszamy!

wtorek, 09.10. – wspomnienie Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa i Patrona diecezji sandomierskiej. O godz. 17.00 w kościele Św. Anny będzie sprawowana Msza święta za żołnierzy poległych w w obronie Ojczyzny, którzy spoczywają na naszym cmentarzu. Po Mszy świętej na odnalezionych i uporządkowanych grobach, w obecności rodzin poległych, z pomocą harcerzy zostaną zawieszone tabliczki upamiętniające bohaterstwo walczących w rożnych epokach o wolność Polski. Zapraszamy do modlitwy.

– sobota, 13.10. – wspomnienie Bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana. W tym dniu odbędą się dwa różne wydarzenia duszpasterskie w naszej parafii: pierwsze – w hali sportowej ZSO w Zaklikowie o godz. 10.00 rozpocznie się Dekanalny Turniej Futsalu Liturgicznej Służby Ołtarza /zapraszamy do kibicowania – nasi ministranci bronią złotego medalu!/, natomiast drugie – o godz. 15.00 w kościele św. Anny będzie sprawowana Msza święta z okazji Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół w Zdziechowicach. Szczegóły dwudniowego świętowania tego Jubileuszu znajdziemy w Zaproszeniach i na plakatach. Jest to także dzień Imienin Biskupa Seniora Edwarda Frankowskiego – pamiętajmy w naszych modlitwach o Dostojnym Solenizancie.

7. Od pierwszego października kancelaria parafialna jest czynna: rano bez zmian, zaś wieczorem od godz. 17.30 do 18.00. W niedziele i święta – nieczynna.

8. W przyszłą niedzielę, z racji drugiej niedzieli miesiąca, składka w kopertach na prowadzony remont kościoła Świętej Trójcy. We wrześniu złożyliśmy 212 kopert i przekazaliśmy 19 przelewów bankowych na łączną sumę 13 543,50 / trzynastu tysięcy pięćset czterdziestu trzech złotych i pięćdziesięciu groszy/. Bóg zapłać za ofiarność! Gdy chodzi o remont kościoła, to aktualnie prowadzony jest odbiór prac wykonanych w projekcie zawartym w umowie z Urzędem Marszałkowskim. Weszliśmy również w końcowy etap robót realizowanych poza projektem: malowanie kościoła, nagłośnienie kościoła wewnątrz i na zewnątrz, odnowienie żyrandoli, wiecznej lampki i kinkietów, instalowanie uzupełnienia oświetlenia oraz odnowienie wszystkich ołtarzy.

9. Także w przyszłą niedzielę 14 X o godz. 10.30 odbędzie się kolejna Msza święta harcerska. Zapraszamy do uczestnictwa.

10. Również w przyszłą niedzielę odbędzie się XVIII Dzień Papieski Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Po każdej Mszy świętej zbiórka do puszek na cele stypendialne dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. Jest to także – 14 października – Dzień Nauczyciela. Wszystkim Wychowawcom, Nauczycielom i pracownikom Edukacji życzymy wielu błogosławieństw w trudnej pracy formacyjnej.

11. Także przyszłą niedzielę, o godz. 15.00 sprawowana będzie Msza święta w Kolonii Łysaków za wszystkich pomordowanych mieszkańców podczas pacyfikacji wioski.

12. Przypominamy, że od dzisiaj pierwsza Msza święta niedzielna i świąteczna jest sprawowana pół godziny wcześniej aniżeli dotychczas, czyli o godz. 7.00. Przed Mszą świętą będą śpiewane Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Natomiast godziny sprawowania kolejnych Mszy świętych pozostają bez zmian.

13. Prasa katolicka – Niedziela, Gość Niedzielny oraz gratisowo Arka – u ministrantów stojących przy wejściu do kościoła.

14. Informacja Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie: Dnia 10 października /środa/ 2018 roku o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat programu “Czyste powietrze”. Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Polega na dofinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz na wymianie źróła ciepła – dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodu na członka gospodarstwa domowego.

15. Do sprzątania kościoła św. Anny zapraszamy mieszkańców ul. Cichej nr 1 – 10. Sprzątanie w poniedziałek i w sobotę po Mszy świętej wieczornej.

16. Podziękowania:

– dziękujemy panom: Krzysztofowi Sulowskiemu, Markowi Bzymek, Wiesławowi Bzymek oraz panu proszącemu o anonimowość – za ułożenie podłogi w remontowanych salkach “pokatechetycznych”.

– dziękujemy tym, którzy w minionym tygodniu przewodniczyli naszym modlitewnym spotkaniom różańcowym, a więc: dzieciom “pierwszokomunijnym”, młodzieży z KSM, ministrantom, lektorom, scholi Cantate Deo oraz Róży różańcowej Matki Bożej Fatimskiej. Składamy również podziękowania tym wszystkim, a więc dzieciom, młodzieży, rodzicom i starszym, którzy tak licznie przybywają każdego dnia do naszej świątyni, aby uczcić Matkę Boga i naszą Matkę.

– Komitet społeczny akcji charytatywnej “Dla Tomka i jego rodziny” dziękuje Dyrekcji i Pracownikom GOK za gościnność, członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich ze Zdziechowic za smaczne kulinaria, Siostrom z DPS Irena za złożoną ofiarę oraz wszystkim Darczyńcom i uczestnikom koncertu charytatywnego za dary serca, które osiągnęły łączną sumę 3 002,00 /trzy tysiące dwa/ złote. Komitet społeczny: Wioletta Przywara, Ewelina Skorupa i Antoni Czajka – sołtys Zdziechowic Drugich.

– przedstawicielom rodzin mieszkających na Belkowszczyźnie dziękujemy za posprzątanie kościoła św. Anny w minionym tygodniu i za złożoną ofiarę /260 złotych/ na kwiaty i środki czystości. Pracowali w poniedziałek: Joanna Hołody, Ania i Staś Partyka, Marta Partyka, Renata Pataraniak, Agnieszka Pawusiak, Marysia Pawusiak, Agnieszka Pióro, Adrian Ziółkowski i Małgorzata Ziółkowska; natomiast w sobotę: Agnieszka Kozłowska, Katarzyna Kozłowska, Kinga Kozłowska, Ania i Staś Partyka, Michał Partyka, Jakub Pataraniak, Renata Pataraniak, Agnieszka Pawusiak, Marysia Pawusiak, Adrian Ziółkowski i Małgorzata Ziółkowska. Swój dar na kwiaty i środki czystości złożyli również: Jerzy Kalina, Sławomir Kowalski, Krystyna Łyszczarz, Anna Stefaniak i Barbara Ziółkowska. Bóg zapłać!

Proboszcz – Ks. dr Michał Mierzwa