(Po)wołanie na spotkanie – diecezjalny KSM w Zaklikowie

Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży rozpoczęła cykliczną akcję (Po)wołanie na spotkanie, podczas której w każdy pierwszy czwartek miesiąca młodzi z oddziałów parafialnych z całej diecezji modlą się w intencji powołań kapłańskich.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się w naszej parafii. Młodzież rozpoczęła wspólną modlitwę od Eucharystii w kościele pw. św. Anny. Przybyłych powitał Ks. Proboszcz Michał Mierzwa, ciesząc się z tak licznej obecności i zachęcając do wytrwałej modlitwy o dar powołań. Mszy świętej przewodniczył Asystent Diecezjalny KSM ks. Damian Zieliński, który wygłosił okolicznościową homilię. W koncelebrze obecni byli kapłani z Zaklikowa: Ks. Tomasz Lenart – Asystent Parafialnego Oddziału KSM, Ks. Kamil Dziurdź – były Asystent oraz Ks. Kanonik Henryk Krzyżanowski. Na spotkanie modlitewne przybył także Ks. Paweł Sulicki – Asystent Parafialnego Oddziału z Potoku Wielkiego oraz tamtejsza Katechetka P. Iwona Sulowska. Oprawę liturgiczną zapewniła młodzież.

Bezpośrednio po Mszy Świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez Ks. Damiana. W modlitwie adoracyjnej młodzież wraz z kapłanami i zgromadzonymi wiernymi z parafii prosili o dar świętych powołań do naszego sandomierskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Po zakończonych modlitwach wszyscy zgromadzeni udali się do Oratorium św. Wojciecha, działającego przy parafii pw. św. Anny w Zaklikowie. Tam odbyła się dalsza część spotkania – poczęstunek oraz pełne radości tańce integracyjne.

Dziękujemy naszej młodzieży i ich rodzicom za wielkie zaangażowanie w organizację tego spotkania!

 

 

Modlitwa o powołania bł. ks. Michała Sopoćko

 

Boże miłosierny,
daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów!

Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego,
aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł,
a żaden powołany nie został pominięty.

Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego,
jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów!

Niech prawdę Twoją i Twoje nakazy
głoszą słowem, przykładem i życiem!

Niech pracują w Twojej winnicy bez znużenia,
oczekując w pokorze wyników swej pracy tylko od Ciebie
i nie szukają niczego prócz Twojej chwały.

Wzbudź na nowo w Kościele owego Ducha,
którego wylałeś na Apostołów!

Amen.

 

Zdjęcia – Arch. KSM