«

»

Sie 04

Ogłoszenia duszpasterskie, XVIII Niedziela zwykła, Rok B – 05.08.2018.

Ogłoszenia duszpasterskie – parafia św. Anny w Zaklikowie
XVIII Niedziela zwykła, Rok B – 05.08.2018.

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca sierpnia. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy świętej o godz. 12.00 oraz możliwość wsparcia finansowego Radia Maryja i Telewizji TRWAM poprzez ofiarę złożoną do puszki po każdej Mszy świętej. Bóg zapłać za dar serca!

2. Również dzisiaj Nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30. Zapraszamy!

3. W liturgii i w duszpasterstwie nadchodzącego tygodnia przeżywać będziemy:

– poniedziałek – 06.08. – liturgiczne święto Przemienienia Pańskiego. Msze święte o godz. 7.00 i o 18.00. Uroczystość odpustowa w parafii Rzeczyca Ziemiańska.

– środa – 08.08. – wspomnienie św. Dominika, prezbitera.

– czwartek – 09.08. – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, Patronki Europy.

– piątek – 10.08. – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

– sobota– 11.08. – wspomnienie św. Klary, dziewicy.

4. Przyszła niedziela jest drugą niedzielą miesiąca sierpnia, kolejna składka w kopertach na remont kościoła Świętej Trójcy. Na ołtarzach bocznych i w przedsionku kościoła znajdują się specjalne koperty na ten cel. W całym miesiącu lipcu złożyliśmy 220 kopert i przekazaliśmy 27 przelewów bankowych na łączną sumę 17 436,50 / siedemnastu tysięcy czterystu trzydziestu sześciu złotych i pięćdziesięciu groszy/. Bóg zapłać za ofiarność!

5. Prasa katolicka – Niedziela oraz Gość Niedzielny – u ministrantów stojących przy wejściu do kościoła.

6. Informacja P. Burmistrza: W nawiązaniu do uprzednio podanej informacji o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaklików” oraz rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, wyjaśniam, że: – po pierwsze: wszyscy zainteresowani zmianą przeznaczenia swojej nieruchomości mogą składać stosowne wnioski w terminie do 17.08.2018. (np. zmiana przeznaczenia z gruntu leśnego na grunt pod zabudowę mieszkaniową – ustalenie kierunku rozwoju pod zabudowę mieszkaniową; – po drugie: wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy; – po trzecie: organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Zaklikowa. Dokument, jakim jest “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” nie powoduje zmiany przeznaczenia gruntu, takowa zmiana może nastąpić w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak nieuwzględnienie nowych kierunków rozwoju (przeznaczenia danego obszaru pod inną funkcję niż dotychczasowa) może skutkować brakiem możliwości przeznaczenia na etapie ewentualnego sporządzenia miejscowego planu, gdzyż jego ustalenia powinny być spójne z kierunkami rozwoju przyjętymi w “Studium…”.

7. Do sprzątania kościoła św. Anny zapraszamy mieszkańców ulicy Zaśluzie od nr 18 do nr 25. Sprzątanie w poniedziałek i w sobotę po Mszy świętej wieczornej.

8. Podziękowania:

– przedstawicielom rodzin mieszkających przy ul. Zaśluzie od nr 9 do 17, dziękujemy za posprzątanie kościoła św. Anny w minionym tygodniu i za złożoną ofiarę 160 złotych na kwiaty i środki czystości. W poniedziałek pracowali: Marek Bojarski, Teresa Bojarska, Zofia Górecka, Anna Małagocka, Renata Małagocka, Alicja Siembida, Jan Ziółkowski i Marzena Ziółkowska, a w sobotę: Marek Bojarski, Teresa Bojarska, Zofia Górecka, Anna Małagocka, Justyna Małągocka, Renata Małagocka, Iwona Pająk, Marek Pająk, Alicja Siembida, Jan Ziółkowski i Marzena Ziółkowska. Bóg zapłać!

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 1/ +Henryk Wierzbowski ze Zdziechowic – będą sprawowane w jego intencji 3 Msze święte od uczestników pogrzebu; 2/ +Kazimiera Watracz z Kolonii Łysaków – 3 Msze święte od uczestników pogrzebu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Proboszcz – Ks. dr Michał Mierzwa