70-lecie Koła Łowieckiego „Dzik”

W sobotę 14 lipca o godz. 16.00 w kaplicy pw. św. Antoniego w Antoniówce odbyła się uroczysta Msza święta w intencji członków i ich rodzin z Koła Łowieckiego “Dzik” z okazji 70-lecia jego funkcjonowania.

Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Michał Mierzwa, zaś koncelebrowali ks. Witold Koba i ks. Marek Dzióba, który wygłosił okolicznościowe kazanie. O oprawę muzyczną zadbał ks. Eugeniusz Kozłowski.

Kaznodzieja podkreślił, że jubileusz jest okazją do bycia ze sobą, wzajemnej wdzięczności oraz pamięci o tych, których dotknęła choroba lub przeszli już na drugą stronę życia. Świętowanie pod patronatem świętych Huberta, Eustachego i Emeryka to również sposobność do odnowienia „Roty ślubowania myśliwego”, która mówi o sumiennym przestrzeganiu praw łowieckich, postępowaniu zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, zachowaniu tradycji łowiectwa polskiego, ochronie przyrody ojczystej, dbaniu o dobre imię łowiectwa i godność myśliwego. Kaznodzieja przytoczył także słowa Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, w których ukazał polską duszę związaną z przyrodą: „Dla nas inaczej polski wiatr szumi. Dla nas inaczej przemawiają w Polsce gałązki drzew, zapach kwiatów czy nawet grzybów… Dla nas wszystko, co polskie przemawia inaczej, bo jest rodzime…”

Dalsza część świętowania odbyła się podczas uroczystej kolacji w zaklikowskiej Karczmie „Pasadena”. 

 

Zdjęcia – Iwona Pająk