Zaklikowskie „Dni krzyżowe”

Właściwa nazwa brzmi: Dni błagalne (rogationes, od łac. rogo – prosić, modlić się). Swoimi początkami sięgają chrześcijańskiej starożytności. Do dni błagalnych należą: święto św. Marka Ewangelisty (obchód stały 25 kwietnia) i trzy dni przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego (Dni Krzyżowe – poniedziałek, wtorek i środa po VI Niedzieli Wielkanocnej).

Modlitwy o urodzaje w święto św. Marka (25 kwietnia)

Procesja w dniu św. Marka (litaniae maiores – prośby większe) znana jest już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, była jednak zwyczajem lokalnym, który wytworzył się w środowisku rzymskim. Przyjmuje się, iż jest kontynuacją procesji pogańskiej (zwanej robigalia) ku czci bożka Robigusa, która udawała się w pola dla uzyskania od bóstw dobrych zbiorów. Z czasem obrządki te zostały jednak zaadaptowane do chrześcijaństwa. Do ostatecznego ukształtowania się litaniae maiores i ustalenia ich na dzień 25 kwietnia przyczynił się papież Grzegorz Wielki. Odnowa kalendarza (1969 r.) skreśliła jednak te obchody z kalendarza ogólnego (tj. obowiązującego dla całego Kościoła).

Dni błagalne – Dni krzyżowe

Z kolei obchodzone przez nas Dni błagalne (dni krzyżowe) przed Wniebowstąpieniem Pańskim (tzw. litaniae minores – prośby mniejsze), po raz pierwszy pojawiły się w Galii (Francja) w V w. Zostały one ustanowione przez bp Mamerta z Vienne, a zatwierdzone przez Synod w Orleanie (511 r.) stały się obowiązujące dla całej Galii. Określenie litaniae minores pojawia się jednak dopiero w X w. Modlono się wówczas o urodzaje, obfite plony i ich zachowanie wraz z ludźmi od klęsk żywiołowych. Zwyczaj został przejęty przez Rzym za Leona III (VIII/IX w.), rzymskie księgi liturgiczne odnotowują je w XIII w., ale dopiero po reformie liturgicznej za papieża Piusa V w 1570 roku znajdują one swoje miejsce w mszale. Tylko w Polsce dni te nazywamy Dniami krzyżowymi, gdyż procesje te obrały za kierunek krzyże stojące w polu, przy których odprawiano nabożeństwa błagalne.

Zaklikowskie Dni krzyżowe 2018

Z racji Dnia modlitw o urodzaje w święto św. Marka Ewangelisty, 25 kwietnia 2018, o godz. 19.00 w Zdziechowicach Drugich – Skała odbyło się najpierw poświęcenie nowego krzyża, potem została tam celebrowana Msza święta, a całość nabożeństwa zakończyła procesja pod krzyż na Szelinie.

Natomiast po VI Niedzieli Wielkanocnej, w poniedziałek, 7 maja rozpoczęły się Dni krzyżowe: intencja – modlitwa o dobre urodzaje. Pierwsze miejsce to Antoniówka – Msza święta w kaplicy św. Antoniego o godz. 19.00, a po niej procesja pod krzyż . Drugie miejsce tego dnia to Karkówka – Msza święta o godz. 19.00 w kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego i procesja pod krzyż.

We wtorek, 8 maja. w naszej parafii odbył się drugi dzień Dni krzyżowych: intencja – modlitwa o uświęcenie pracy ludzkiej. Pierwsze miejsce modlitwy to Irena – Msza święta o godz. 19.00 w kaplicy Sióstr Opatrzności Bożej, a potem procesja pod krzyż w kierunku Zaklikowa. Drugie miejsce parafii to Łysaków Kolonia – Msza święta o godz. 19.00 pod Pomnikiem pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej i procesja pod krzyż.

Środa 9 maja to trzeci dzień Dni krzyżowych: intencja – modlitwa za głodujących. Modlitwa odbyła się w miejscowości Baraki Stare – Msza święta w plenerze o godz. 19.00  i procesja pod krzyż w kierunku Radnej Góry. Drugie miejsce to Zaklików – Msza święta pod krzyżem przy ulicy Kwiatowej i procesja ulicami: Ptasią, Akacjową, Słubickiego, Krzywą, Sandomierską, Okólną i zakończenie pod krzyżem przy ul. Kościelnej.

Nabożeństwa te pokazały wciąż żywą tradycję tych wyjątkowych modlitw w naszej parafii. Za rok znów obejmiemy nimi każdy zakątek wspólnoty parafialnej!