«

»

Mar 10

Ogłoszenia duszpasterskie, IV Niedziela Wielkiego Postu, Rok B – 11.03.2018.

Ogłoszenia duszpasterskie – parafia św. Anny w Zaklikowie
IV Niedziela Wielkiego Postu, Rok B – 11.03.2018.

1. Dzisiaj rozpoczynamy/rozpoczęliśmy/ w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej Rekolekcjonistę, Księdza Magistra Mieczysława Jańca, kapelana Sióstr Opatrzności Bożej oraz Domu Pomocy Społecznej w Irenie i życzymy mu Bożego błogosławieństwa i asystencji Ducha Świętego w prowadzeniu duchowych ćwiczeń rekolekcyjnych. Szczegółowy plan spotkań rekolekcyjnych znajduje się w przedsionku kościoła oraz jest zamieszczony na stronie Internetowej naszej parafii.

2. Również dzisiaj, z racji drugiej niedzieli miesiąca, składka w kopertach na prowadzony remont naszego kościoła parafialnego pw. św. Trójcy. Ofiary w kopertach można składać przez cały miesiąc marzec. Dziękujemy serdecznie za ofiarność. Aktualności prowadzonego remontu kościoła są zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii, a w przyszłą niedzielę zostaną nam szczegółowo przedstawione.

3. W liturgii i w duszpasterstwie nadchodzącego tygodnia przeżywać będziemy:

– poniedziałek, 12.03. – dzień rekolekcyjnych spotkań. Po Mszy świętej wieczornej rozpoczniemy Septennę do świętego Józefa. Jest to modlitwa ku czci siedmiu boleści i siedmiu radości, których doświadczył Opiekun Chrystusa na ziemi. Modlitwa ta jest mało znana i rzadko praktykowana w duszpasterstwie polskiego Kościoła. Zapraszamy więc przez siedem kolejnych dni na Mszę świętą wieczorną o godz. 17.00, po której będziemy oddawali cześć świętemu Józefowi. Więcej informacji o tej pięknej modlitwie Septenny możemy znaleźć na stronie internetowej naszej parafii www.parafiazaklikow.pl

– wtorek, 13.03. – 5-ta rocznica wyboru Ojca świętego Franciszka. Pamiętajmy w naszych modlitwach o następcy świętego Piotra. Spowiedź rekolekcyjna według planu. Z tej racji nie będzie Nowenny do świętej Anny o godz. 16.30. Zakończenie rekolekcji podczas Mszy świętej o godz. 17.00. Natomiast spotkanie Rady parafialnej o godz. 19.30 w Oratorium św. Wojciecha.

– czwartek, 15.03. – Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30. Zapraszamy!

– piątek, 16.03. – godz. 16.30 Droga Krzyżowa – dla wszystkich, a o godz. 17.30 Droga Krzyżowa dla młodzieży. Zapraszamy!

– sobota, 17.03. – kolejne spotkanie w ramach przygotowania do Małżeństwa – Oratorium św. Wojciecha, godz. 18.00. Przygotowanie prowadzi Ks. Tomasz.

4. Informujemy, że uroczysta Eucharystia, podczas której młodzież z naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania, będzie sprawowana przez Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego w dniu 26 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 w kaplicy zakonnej w Radnej Górze.

5. Prasa katolicka – Tygodnik Niedziela, Gość Niedzielny oraz Miesięcznik Rodzin Katolickich Arka – u ministrantów stojących przy wejściu do kościoła.

6. Ekstremalna Droga Krzyżowa z Janowa Lubelskiego do Radomyśla jest organizowana w dniu 23 marca 2018 roku. Szczegóły znajdziemy na plakacie zamieszczonym na tablicy przy wejściu na cmentarz.

7. Zapraszamy do sprzątania kościoła św. Anny w nadchodzącym tygodniu rodziny mieszkające przy ulicy Długiej i Strażackiej. Sprzątanie – w poniedziałek i w sobotę po Mszy świętej wieczornej lub w terminie ustalonym z Panem Kościelnym.

8. Podziękowania:

– przedstawicielom rodzin mieszkających przy ulicy Leśnej i Targowej dziękujemy za posprzątanie kościoła św. Anny w minionym tygodniu oraz za ofiarę pieniężną ( 220 zł) na zakup kwiatów i środków czystości. W poniedziałek pracowali: Ewelina Dziechciarska, Maja Dziechciarska, Krzysztof Drzymała, Wioletta Lipiak, Danuta Magolan, Zenobia Magolan, Justyna Polkowska i Danuta Ptak, a w sobotę: Magdalena Bryła, Ewelina Dziechciarska, Wiesława Kościk, Wioletta Lipiak, Danuta Magolan, Zenobia Magolan, Justyna Polkowska i Anna Resztak. Bóg zapłać!

9. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: +Krystyna Trybuła ze Zdziechowic Pierwszych – będą sprawowane o spokój jej duszy 4 Msze święte od uczestników pogrzebu. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Proboszcz – Ks. dr Michał Mierzwa