Harcerski Quizspotter o Powstaniu Styczniowym

12 drużyn harcerzy wzięło udział w konkursie historycznym o Powstaniu Styczniowym, jaki dla harcerzy i instruktorów ZHP z powiatu stalowowolskiego zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna i Lasowiacki Hufiec ZHP im. „Powstańców Styczniowych”. Konkurs rozegrano z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Krótki program artystyczny przygotowały harcerki z Woli Rzeczyckiej. Po informacjach udzielonych uczestnikom przez Grzegorza Kunickiego na temat sposobu przeprowadzenia quizspottera, rozpoczął się harcerski turniej. Druhny i druhowie musieli wykazać się wiadomościami dotyczącymi następujących zagadnień: przyczyny wybuchu Powstania Styczniowego, „Biali” i „Czerwoni”, tereny powiatu stalowowolskiego objęte walkami, 27przywódcy powstania, najważniejsze bitwy, skutki Powstania Styczniowego, tematyka powstania w malarstwie polskim. Odpowiadano za pomocą tabletów, a bieżące wyniki pokazywały się bezpośrednio na dużym ekranie. Na odpowiedź na każde z 21 pytań jego uczestnicy mieli 30 sekund.

Konkurs wygrał Szczep ZHP „Bieszczadnicy” z Woli Rzeczyckiej. Indywidualnie najwięcej punktów w trakcie quizu zgromadziła Natalia Wojtala z Woli Rzeczyckiej.

Pierwsze trzy drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki. Najlepszy zawodnik został nagrodzony plecakiem ufundowanym przez Lasowiacki Hufiec, zaś nagrody książkowe ufundowane przez MBP otrzymały wszystkie środowiska harcerskie biorące udział w konkursie. Nagrody wręczyli komendant Lasowiackiego Hufca harcmistrz Marek Wójcik i kierownik Biblioteki Głównej Joanna Rybak. 

Dziękujemy prezydentowi Stalowej Woli Lucjuszowi Nadbereżnemu, który wsparł finansowo konkurs – podkreślił komendant Wójcik.

Nasi harcerze i instruktorzy z 5 Szczepu Harcerskiego „Brzask” zajęli wysokie miejsca – drużynowo 4, 5 oraz 9 i 10, zaś indywidualnie – nasz harcerz zajął 7 miejsce na kilkudziesięciu uczestników.