(#18) Spotkanie opłatkowe nauczycieli i wychowawców