(#12) Spotkanie opłatkowe Kadry Instruktorskiej 5 Szczepu Harcerskiego „Brzask”!