Światło z Betlejem przybyło do Zaklikowa!

Tegoroczna „Wigilia Zaklikowska”, która odbyła się niedzielny wieczór w Gminnym Ośrodku Kultury, miała wyjątkowo uroczysty charakter. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy przeżyli niezapomniane chwile, ukazujące głębię i piękno zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

„Wigilia Zaklikowska” – to także tytuł spektaklu teatralnego , który rozpoczął uroczystość. Miejscowi aktorzy w bardzo autentyczny sposób ukazali zaklikowskie zwyczaje wigilijne sprzed lat.

Kolejnym punktem był koncert kolęd Chóru „Gloria”, wprowadzający nas w wyjątkowy klimat Świąt Narodzenia Dzieciątka Jezus.

Po nim przyszedł czas na harcerski montaż słowno – muzyczny pt. „W Tobie jest światło”, przygotowany przez 5 Szczep Harcerski „Brzask”. Poprzez muzykę, śpiew i słowa ukazana została idee wyjątkowej sztafety ze Światłem z Betlejem, której organizatorem są skauci z całego świata, a w Polsce Związek Harcerstwa Polskiego. Następnie odbyło się uroczyste wprowadzenie Betlejemskiego Światła Pokoju oraz przekazanie go przez zuchów i harcerzy z 5 Szczepu Harcerskiego „Brzask” przedstawicielom władz, duchownym oraz instytucjom naszej gminy.

Na koniec miały miejsce życzenia dla wszystskich mieszkańców gminy, skierowane od ks. proboszcza Michała Mierzwy, pana burmistrza Zdzisława Wójcika oraz pani dyrektor GOK-u Anny Krzyżanowskiej.

Zwieńczeniem tych wyjątkowych chwil było odczytanie fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa, połamanie się opłatkiem oraz tradycyjny wigilijny stół, przygotowany przez Koło Gospodyń ze Zdziechowic.

 

Zdjęcia – Sylwia Janiszewska, Mirosław Dwornikiewicz