Betlejemskie Światło Pokoju w Lasowiackim Hufcu ZHP Stalowa Wola!

Betlejemskie Światło Pokoju przybyło do naszego stalowowolskiego powiatu, na terenie którego istnieje Lasowiacki Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Styczniowych w Stalowej Woli.  W uroczystym przyjęciu Światła z Betlejem na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli uczestniczyła 60 osobowa reprezentacja 5 Szczepu Harcerskiego „Brzask” Zaklików.

Kolejny już raz hufcowe przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło się podczas Wigilii Miejskiej. Tym razem miała on miejsce tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia, w niedzielę 17 grudnia. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Sejmu i Senatu, władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, duchowni, dyrektorzy szkół i przedszkoli, harcerze ZHP i ZHR oraz liczni mieszkańcy miasta i okolic.

Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego w okolicznościowym programie przedstawili ideę, związaną z tegorocznym Betlejemskim Światłem Pokoju. W przekazie hasła z nim związanego „W Tobie jest światło” pomógł taniec, muzyka i śpiew.

Od Płomienia z Betlejem Komendant Hufca hm. Marek Wójcik rozpalił wielkie ognisko. Następnie wraz z harcerzami wręczył lampiony ze Światłem przedstawicielom władz i instytucji. 

Harcerze roznieśli wśród zgromadzonych świeczki, które odpalone od ogniska rozjaśniły cały Plac Piłsudskiego. Na zakończenie podzielono się opłatkiem ,składając składając sobie świąteczne życzenia.

W organizację tegorocznego hufcowego przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju zaangażowali się harcerze ze Szczepu „Bieszczadnicy” z Woli Rzeczyckiej przy pomocy 4 Szczepu „Feniks” ze Stalowej Woli i 5 Szczepu „Brzask” z Zaklikowa.

 

Zdjęcia – Arch. Szczeu