Poświęcenie medalików – dzieci pierwszokomunijne pod Bożą opieką!

Przygotowanie do wyjątkowej chwili przyjęcia I Komunii świętej trwa rok i obejmuje kilka ważnych etapów. Obok katechezy szkolnej, comiesięcznych spotkań formacyjnych z rodzicami i dziećmi oraz cotygodniowych Mszy świętych dla dzieci, wpisują się w niego ważne uroczystości. Jedną z nich jest poświęcenie medalików i krzyżyków.

Niedziela po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny to dzień, kiedy dzieci klas III SP otrzymują poświęcone medaliki lub krzyżyki.

W październiku trzecioklasiści otrzymali z rąk swoich mam poświęcone różańce święte. Z kolei na początku grudnia ojcowie nałożyli im znak przynależności do Boga.

Uroczystość ta odbyła się podczas Mszy świętej dla dzieci o godz. 10.30. Po modlitwie poświęcenia i pokropieniu wodą święconą, ojcowie nałożyli swym dzieciom medalik, udzielili błogosławieństwa oraz słowami specjalnej modlitwy zawierzyli potomstwo pod szczególną opiekę Pana Boga.

W kazaniu przybliżona została postać św. Jana Chrzciciela, który uczy, jak należy przygotować drogi naszego życia na przyjście Jezusa.

Gratulujemy dzieciom oraz ich rodzicom tej wyjątkowej chwili otrzymania medalika – znaku przynależności do Zbawiciela!

 

Zdjęcia – Sylwia Janiszewska