«

»

Lis 12

Ogłoszenia duszpasterskie, XXXII Niedziela zwykła, Rok A – 12.11.2017.

Ogłoszenia duszpasterskie – parafia św. Anny w Zaklikowie
XXXII Niedziela zwykła, Rok A – 12.11.2017.

1. Wczoraj prawie 80 – osobowa grupa Harcerzy i Harcerzy Starszych z naszego 5 Szczepu Harcerskiego “Brzask” uczestniczyła w Stalowej Woli w “V Ognisku Patriotyzmu” wraz z Prezydentem Rzeczypospolitej, Panem Andrzejem Dudą. Dziękujemy Organizatorom wyjazdu, Kadrze instruktorskiej oraz Harcerzom za godne reprezentowanie naszej społeczności. Więcej informacji o tym wyjątkowym wydarzeniu znajdziemy w najbliższym czasie na stronie Internetowej naszej parafii.

2. Dzisiaj druga niedziela miesiąca listopada – składka w kopertach na prowadzony remont kościoła Świętej Trójcy. Bóg zapłać za dotychczas złożone ofiary!

3. Również dzisiaj obchodzimy Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym, stąd też po Mszach świętych będzie można złożyć ofiarę do puszek na organizację “Kościół w potrzebie”.

4. Także dzisiaj, podczas Mszy świętej dla dzieci o godz. 10.30, kolejne 4 dziewczynki zostaną uroczyście przyjęte do Scholi Dziecięcej “Ignis”.

5. Również dzisiaj o godz. 16.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – za zmarłych polecanych w wypominkach. Zapraszamy.

6. Nowenna do św. Anny za zmarłych polecanych w wypominkach – wtorek, 14 listopada, o godz. 16.30. W pozostałe dni – z wyjątkiem niedziel – modlitwa różańcowa “wypominkowa”.

7. Spotkanie Parafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja – wtorek, 14 listopada, godz. 18.00 w Oratorium św. Wojciecha. Zapraszamy!

8. Lektorów Dorosłych z naszej parafii – kobiety i mężczyzn, którzy pragną włączyć się w liturgię niedzielną i świąteczną poprzez czytanie Słowa Bożego, zapraszamy na spotkanie w piątek, 17 listopada, o godz. 18.00 w Oratorium św. Wojciecha.

9. W liturgii nadchodzącego tygodnia przeżywać będziemy:
– poniedziałek, 13 11. – wspomnienie pierwszych męczenników Polski, świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna;
– piątek, 17.11. – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej;
– sobota, 18.11. – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Jest ona Patronką młodzieży zrzeszonej w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.

10. W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 będzie sprawowana na Radnej Górze uroczysta Msza święta z okazji 70-lecia pobytu Wspólnoty Sióstr Józefitek w tym miejscu. Zapraszamy!

11. Również w przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Zdziechowicach odbędzie się I Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, na który zaprasza Dyrekcja.

12. W zakrystii pozostało jeszcze kilka kalendarzy ściennych na rok 2018. Kalendarze te są opracowane przez Siostry Opatrzności Bożej, które m. in. pracują w naszej parafii, w Domu Pomocy Społecznej w Irenie.

13. Podobnie jak w ubiegłym roku, istnieje możliwość zakupu lampionów na Msze święte roratnie. Cena –  20 zł. Zamówienia można składać w zakrystii.

14. Prasa katolicka – Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny oraz darmowe czasopisma: WPiS, Nasza Arka (dla rodzin) i Droga (dla młodzieży) – są do nabycia u ministrantów stojących przy wejściu do kościoła.

15. W biurze senatorsko – poselskim, otwartym kilka miesięcy temu w Zaklikowie przy ul. Rozwadowskiej 8, udzielane są przez pracowników biur bezpłatne porady prawne w każdy piątek od godz. 12.00 – do 15.00. Natomiast od poniedziałku do czwartku dyżur pełnią Radni miejscy z Zaklikowa, a w soboty Radny powiatu stalowowolskiego – w godz. 10.00 – 12.00.

16. Zapraszamy do sprzątania kościoła św. Anny w nadchodzącym tygodniu rodziny mieszkające przy ulicy Słubickiego – numery od 21 do 35. Sprzątanie w tym tygodniu: w poniedziałek oraz w sobotę bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej.

17. Aktualny stan wykonanych prac remontowych kościoła św. Trójcy. Do końca września wykonany został pierwszy etap robót w zakresie izolacji pionowej i poziomej fundamentów kościoła. Po odkopaniu fundamentów okazało się, że w kilku miejscach należy je wzmocnić, gdyż odkryto znaczne ubytki w ich konstrukcji. Po wykonaniu napraw ścian fundamentowych i położeniu specjalnej, wodoszczelnej zaprawy i izolacji bitumicznej, obłożono je styrodurem oraz folią kubełkową. Izolacja pozioma wykonana została w formie iniekcji do przyziemnej części ścian po nawierceniu ponad 2 tysięcy otworów co 10 cm, na głębokość ok. 60 z obydwu stron murów kościoła. Wartość tych robót zamknęła się kwotą 560 389, 33 złotych. Kolejny etap prac to remont całej elewacji kościoła – jest on na ukończeniu. Pozostało jeszcze malowanie elewacji, według złożonego projektu.
W trakcie prowadzenia robót budowlanych wewnątrz kościoła został stwierdzony zły stan tynków powyżej pierwotnie planowanej ich powierzchni do skucia i odtworzenia, a także zabrudzenie ścian, które po zdjęciu obrazów i innego wyposażenia ruchomego ze ścian okazało się znacznie większe niż zakładano. Wymaga to wykonania robót dodatkowych, co w zależności od zakresu i warunków atmosferycznych może spowodować zamknięcie świątyni na czas dłuższy niż to planowano. Aktualnie dobiegają końca prace instalatorskie i realizowane jest tynkowanie ścian świątyni. Wszystkim, którzy wspierają to nasze dzieło składamy serdeczne staropolskie „Bóg zapłać”.

18. Podziękowania:

– dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wczorajszej uroczystości świętowania Dnia Niepodległości. Dyrekcji i pracownikom GOK – za przygotowanie ołtarza i organizację uroczystości patriotycznej, Harcerzom za liczny udział i zaprezentowanie – skłaniającego do głębokiej refleksji – programu o Ojczyźnie, chórowi Gloria za śpiewy pieśni patriotycznych i liturgicznych, ministrantom za służbę przy ołtarzu, wszystkim delegacjom i uczestnikom za żywy udział w liturgii. Wiernym dziękuję – w imieniu wszystkich Zuchów i Harcerzy – za złożoną na tacę ofiarę w wysokości 960,50 złotych. Będzie ona przeznaczona – zgodnie z zapowiedzią – na bieżące i najpilniejsze potrzeby w wyposażaniu Oratorium św. Wojciecha i Harcówki. Pragnieniem naszym jest, aby dom Oratorium św. Wojciecha został do końca tego roku wyremontowany i wyposażony w podstawowy sprzęt, konieczny do dynamicznego funkcjonowania ośrodka duszpasterskiego w naszej parafii. Chętnych do zaoferowania jakiejkolwiek pomocy w tym zakresie prosimy o kontakt z kapłanami.

– przedstawicielom rodzin mieszkających przy ulicy Słubickiego ( nr od 11 do 20) dziękujemy za posprzątanie kościoła św. Anny w minionym tygodniu oraz za ofiarę ( 80 złotych) na zakup kwiatów i środków czystości. Bóg zapłać! W poniedziałek pracowali: Teresa Czulińska, Adam Masiewicz, Anna Masiewicz, Magdalena Masiewicz oraz Agnieszka Oszust, a w piątek: Teresa Czulińska, Adam Masiewicz, Magdalena Masiewicz oraz Agnieszka Oszust. Bóg zapłać!

Proboszcz – Ks. dr Michał Mierzwa