Świętość na wyciągnięcie ręki!

 

W całej Polsce 1 listopada to dzień szczególny. Czcimy wtedy świętych, znanych i nieznanych, którzy mogą wstawiać się za nami przed Bogiem w niebie. Są oni wyraźnym przykładem, że każdy z nas od narodzenia zdąża do nieba, a więc do świętości.

W naszej parafii prosiliśmy o pomoc wszystkich świętych już od samego rana podczas uroczystych Eucharystii. Główna Celebra miała miejsce o godz. 14.00. Przewodniczył jej zaklikowski rodak ks. Maciej Hułas – wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Koncelebrowali kapelani domów zakonnych w Irenie i Radnej Górze – ks. Mieczysław Janiec i ks. Marian Kowalczyk,  ks. kanonik Henryk Krzyżanowski oraz ks. proboszcz Michał Mierzwa. który wygłosił homilię o drodze do świętości, która jest właściwą ścieżką życiową każdego wierzącego. W przebieg liturgii włączyły się siostry zakonne z Ireny i Radnej Góry. Po Mszy świętej odbyła się uroczysta procesja po cmentarzu z modlitwami za zmarłych. 

Zuchy, harcerze i harcerze starsi z naszego 5 Szczepu Harcerskiego „Brzask” już o 7.00 rano zaciągnęli warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Ostatnia warta zeszła dopiero o godz. 22.00. Warto wspomnieć, iż warty harcerskie powróciły na nasz cmentarz po kilkunastoletniej przerwie.

Zwieńczeniem dnia była III już edycja „Zaduszek Zaklikowskich”. O godz. 18.00 w kościele św. Anny rozpoczął się koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego w Lublinie, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie.

Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień radości i nadziei dla każdego człowieka – spotykają się niejako dwa światy – doczesny i wieczny, materialny i duchowy, nasze dziś i nasze jutro. Zbawieni, wśród których być może jest już nasz rodzic, babcia, mąż czy dziecko pokazują, iż niebo jest na wyciągniecie ręki!